Monday , February 26 2024

În Europa, Mos Craciun tine regim: cadourile din 2010 vor fi mai putine si mai ieftine

Mo[ Cr\ciun ]ine un regim sever în aceast\ iarn\ – consumatorii europeni, al c\ror portofel este grav afectat în multe ]\ri de criza mondial\, vor alege în acest sezon cadouri mai pu]in numeroase, mai ieftine [i cu un grad de utillitate mai ridicat, informeaz\ AFP.
Europenii vor trebui s\ î[i reduc\ în acest an cu 2,5%, în medie, pân\ la suma de 590 de euro, cheltuielile pentru cadourile de Cr\ciun [i bugetele pentru ie[irile în ora[ [i pentru mesele festive din sezonul s\rb\torilor de iarn\, potrivit unui studiu despre inten]iile cump\r\torilor europeni, realizat la sfâr[itul lunii septembrie, de compania Deloitte în 19 ]\ri europene, pe un e[antion de 20.655 de consumatori.
Astfel, francezii afi[eaz\ cel mai acut pesimism, în absen]a unei relans\ri economice la care sperau în 2010: 62% dintre ei cred c\ Fran]a se afl\ înc\ în recesiune [i, pentru prima oar\, [i-au pierdut încrederea în siguran]a locului de munc\.
“Am putea fi tenta]i, în fa]a magiei de Cr\ciun, s\ uit\m faptul c\ realitatea cotidian\ nu se ridic\ întotdeauna la cota sperat\”, a declarat Antoine de Riedmatten, un specialist al Deloitte. “Îns\, nu va fi a[a, c\ci francezii sunt rezonabili în privin]a unui buget de criz\, cifrat la 605 euro”, în sc\dere cu 4% fa]\ de 2009.
Persoanele cel mai afectate de austeritate vor strânge cel mai mult centura, cum se va întâmpla în cazul grecilor (-21%), ale c\ror cheltuieli de Cr\ciun vor sc\dea pân\ la 410 de euro, [i al irlandezilor (-10,6%), care vor cheltui, totu[i, 1.020 de euro pentru cadourile de Cr\ciun [i distrac]ia de Revelion.
Luxemburghezii vor cheltui cel mai mult pentru Cr\ciunul din 2010 – 1.200 de euro, reprezentând o cre[tere cu 2,4% fa]\ de anul trecut. Cheltuielile vor cre[te în Elve]ia cu 1,2% [i în Germania cu 0,4% fa]\ de 2009.
În total, europenii doresc în propor]ie de 94% s\ cheltuiasc\ de o manier\ “util\” în acest an: 81% dintre ei prev\d s\ cumpere cadouri pentru mai pu]ine persoane, 77% dintre ei vor c\uta cadouri mai pu]in scumpe [i 84% dintre ei vor c\uta s\ beneficieze de pe urma reducerilor promo]ionale.
Cadourile oferite cu cea mai mare frecven]\ vor fi în 2010 produsele cosmetice [i ciocolata – “aceste lucruri nu îi fac pe destinatari s\ viseze, îns\ procedând astfel, limita]i riscul de a face o alegere neinspirat\”, consider\ Antoine de Riedmatten.
Pentru copii, 49% dintre p\rin]i vor s\ le ofere cadouri educative, cu scopul de “a-i preg\ti pe copii pentru a înfrunta un viitor mai dificil”.

Vezi si

Festivalul de Film de la Berlin. Sebastian Stan a primit Ursul de Argint: „Pentru un băiețel din România înseamnă foarte mult”

La cea de-a 74-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, Ursul de …