Friday , September 22 2023

Giorgia Boscolo, prima femeie cu titlul de gondolier la Venetia

.
Giorgia Boscolo, în vârst\ de 24 de ani, este prima femeie care a ob]inut titlul de gondolier al ora[ului Vene]ia, profesie care timp de 900 de ani a fost rezervat\ exclusiv b\rba]ilor, relateaz\ sâmb\t\ agen]ia spaniol\ de pres\ EFE.
Tân\ra Giorgia Boscolo, mam\ a doi copii, s-a supus s\pt\mâna aceasta ultimelor probe pentru a deveni gondolier, titlu pe care l-au mai ob]inut înc\ 21 de b\rba]i, potrivit unui comunicat al Prim\riei din Vene]ia.
‘Doresc s\ m\ bucur de aceast\ profesie pân\ la sfâr[it’, spune Boscolo, în declara]ii publicate sâmb\t\ de ziarul La Stampa.
Giorgia Boscolo va trebui acum s\ a[tepte pân\-[i va putea conduce propria gondol\, pentru c\ trebuie s\ mai ob]in\ un permis pentru a putea naviga în mod curent prin canalele vene]iene cu aceast\ ambarca]iune atât de special\.
O re]ea exclusiv\ de 425 de licen]e de gondolieri face ca Boscolo s\ fie, pentru moment, doar un loc]iitor care a[teapt\ ca vreunul dintre aceste posturi s\ r\mân\ liber.
Primarul Vene]iei, Giorgio Orsoni, [i-a exprimat ‘sincera satisfac]ie pentru succesul ob]inut de Giorgia Boscolo, care devine prima femeie gondolier din istoria ora[ului’.
Giorgio Orsoni [i-a exprimat, de asemenea, speran]a de a o vedea cât mai repede pe tân\r\ practicând ‘foarte nobila, vechea [i unica în lume’ profesie de gondolier.
La Stampa aminte[te c\, acum câ]iva ani, a încercat s\ ob]in\ titlul de gondolier alt\ femeie, germana Alexandra Hai, dar nu a reu[it acest lucru, [i precizeaz\ c\ pentru urm\torul curs s-au înscris deja alte cinci aspirante. (Agerpres)

Vezi si

Meniu de trei stele Michelin pentru Regele Charles și Camilla la dineul de la Versailles

Palatul Élysée a dezvăluit meniul special pregătit pentru cuplul regal britanic în cadrul banchetului de …