Saturday , June 15 2024

Ghid de legi absurde: Alabama interzice condusul cu ochii inchisi

Interdic]iile cele mai absurde se reg\sesc legisla]iile multor ]\ri. Dac\ sunt unii c\rora le place s\ încalce legea pot face acest lucru f\r\ s\ fie nevoie s\ omoare pe cineva, s\ fure ori s\-[i h\r]uiasc\ vecinii. Este suficient s\ se plimbe ca turist prin Italia sau SUA [i s\ afle c\ este nevoie de mult mai pu]in pentru a pl\ti o amend\. [i c\ pot face chiar închisoare pentru un s\rut în propria ma[in\, mersul înapoi, sau împrumutul unui aspirator, noteaz\ ziarul La Razon.
Înainte de a pleca în str\in\tate este bine ca oricine s\ se intereseze despre obiceiurile ]\rii vizitate. O scurt\ informare se poate transforma îns\ într-un [uvoi de norme care pot deveni o capcan\ pentru un turist amator. Un bun exemplu în acest sens poate fi chiar Italia, unde recent au fost aprobate 150 de norme de securitate civic\ care i-au surprins chiar [i pe vecini. Vigevano este un ora[ în apropiere de Milano unde a[ezatul la umbra unui monument local poate costa foarte mult.
Mai concret 320 de euro, cât a pl\tit un cuplu la începutul acestei veri pentru comiterea unei astfel de impruden]e. Un alt exemplu de legisla]ie absurd\ în interiorul Italiei, se poate g\si în ora[ul Eraclea, ale c\rui plaje sunt preferate de turi[tii care vor s\ scape de aglomera]iile din vecina Vene]ie. Un avertisment: ta]ii care î[i ajut\ copiii s\ ridice mici construc]ii pe malul m\rii, trebuie s\ [tie c\ aici castelele de nisip sunt interzise.
La Éboli sunt în schimb preocupa]i de siguran]a la volan. Comportamentul preventiv al conduc\torului auto a fost aici împins la extrem astfel încât autorit\]ile interzic orice gesturi sau fapte care duc la distragerea aten]iei [oferului. Un s\rut în ma[in\ este pedepsit cu 500 de euro, o amend\ mult mai mare decât cea perceput\ pentru vorbitul la telefonul mobil. La Capri, în schimb sunt mai preocupa]i de lini[tea vecinilor, prin urmare doi turi[ti au fost aresta]i pentru c\ deranjau comunitatea cu zgomotul f\cut pe pardoseal\ de papucii lor de plaj\.
Mai departe de Italia, la Singapore exist\ o mare grij\ fa]\ de guma de mestecat. Mai întâi a fost interzis\ aruncarea lor pe strad\, apoi vânzarea, iar în final mestecarea. În Elve]ia pot exista probleme la folosirea toaletei seara, având în vedere c\ este interzis s\ tragi apa dup\ ora zece. Paradisul absolut al legilor absude este totu[i în SUA. În Alabama, de exemplu, este interzis s\ conduci cu ochi închi[i. Dac\ o femeie singur\ sau v\duv\ vrea s\ sar\ cu para[uta, în Florida, trebuie s\ [tie c\ nu poate face acest lucru dac\ este duminic\. Tot aici, dac\ proprietarul unui elefant îl leag\ de un aparat de taxat, trebuie s\ pl\teasc\ tariful corespunz\tor unui autoturism.
Alte exemple ale legisla]iei americane: la Devon este interzis mersul înapoi dup\ apusul soarelui, în Alaska, amatorii de fotografii încalc\ legea dac\ trezesc ursul dup\ ce l-au pozat (de[i permite vânarea lor), ia la Tennesse nu pot tr\i în aceea[i cas\ mai mult de opt femei. [i tot la Denver, dac\ un cet\]ean vrea s\ cear\ împrumut aspiratorul de la un vecin, mai bine s\ nu o fac\. Legea îl pedepse[te.

Vezi si

China plasează cronometre deasupra toaletelor într-un loc turistic cheie

Un oraș chinez a instalat cronometre deasupra toaletelor dintr-un important loc turistic pentru a asigura …

error: