Sunday , September 25 2022

Filmul „Despre oameni si melci”, proiectat la USV

Dup\ Cluj [i Sibiu, cel mai nou film al regizorului Tudor Giurgiu, “Despre oameni [i melci”, ajunge [i la Suceava, prin intermediul parteneriatului dintre USV [i Asocia]ia Pentru Promovarea Filmului Românesc

Caravana „Despre Oameni [i Melci” ajunge la Universitatea „{tefan cel Mare” din Suceava, în acest weekend, prin intermediul parteneriatului dintre USV [i Asocia]ia Pentru Promovarea Filmului Românesc.
Vineri, sâmb\t\ [i duminic\ de la orele 17:00 [i 19:00, sucevenii pot viziona cel mai nou film al regizorului Tudor Giurgiu, “Despre oameni [i melci”, cu o distribu]ie interna]ional\, incluzându-i pe Andi Vasluianu, Monica Bârl\deanu, Dorel Vi[an, Jean François Stevenin [i Robinson Stevenin.
Campania de lansare a comediei “Despre oameni [i melci” î[i propune s\ readuc\ publicul aproape de filmul românesc prin intermediul unei pove[ti care deopotriv\ emo]ioneaz\ [i binedispune.
R\spunsul excelent primit din partea publicului la cele trei proiec]ii de avanpremier\ ale filmului la Cluj [i Sibiu în cadrul Festivalului Interna]ional de Film Transilvania (TIFF), au determinat lansarea uneia dintre cele mai ample campanii de pres\ [i promovare pentru o premier\ cinematografic\ din România.
„Universitatea „{tefan cel Mare” sprijin\ acest ambi]ios proiectcultural care vizeaz\ revenirea la starea de normalitate a cinematografiei române[ti [i promovarea crea]iilor autohtone. Proiec]iile filmului vor avea loc în Auditorium „Joseph Schmidt” în zilele de 5, 6 [i 7 octombrie începând cu orele 17:00 [i 19:00. Informa]ii [i bilete se pot ob]ine la num\rul 0742242281, pre]ul unui bilet fiind de 5 lei”, anun]\ reprezentan]ii USV.
Scenariul filmului pleac\ de la o întâmplare real\ [i prezint\ povestea deopotriv\ trist\ [i comic\ a unui grup de angaja]i de la uzina “ARO”, care, în 1992, afla]i în pericol s\ î[i piard\ locul de munc\, au o idee neobi[nuit\ pentru a salva fabrica de la faliment. Scenariul îi apar]ine lui Ionu] Teianu, care s-a stabilit în Fran]a dup\ ce a absolvit Universitatea de Art\ Teatral\ [i Cinematografic\ din Bucure[ti. (Adelina TALPALARIU)
.
 

Vezi si

Palatul Buckingham publică o fotografie cu locul de veci al reginei Elisabeta

Palatul Buckingham a publicat sâmbătă o fotografie cu locul de veci al reginei Elisabeta, în …