Friday , December 8 2023

Facebookul dauneaza grav casniciei

Facebookul este noul Moartea Pasiunii într-o c\snicie, arat\ statisticile avoca]ilor de divor]uri din Statele Unite. Criminali pentru o c\snicie, dar mai mici, se dovedesc a fi [i MySpace sau Twitter.
S-a dus vremea scrisorelor dulci [i compromi]\toare, a urmelor de ruj pe gulerul c\m\[ii, marca înregistrat\ a affaire-urilor timp de secole, [i a trecut [i vremea emailului care arunc\ în aer dragostea afi[at\ într-o c\snicie model. Acum Facebookul face oficiile de destr\mare a unei c\snicii, f\cându-se responsabil pentru 66% dintre divor]uri. O rat\ de succes enorm\, având în vedere c\ 80% dintre divor]urile din Statele Unite au drept cauz\ infidelit\]i descoperite în re]elele de socializare. MySpace e r\spunz\tor doar pentru 15% dintre divor]uri, iar Twitter-ul pentru 5%.
Raporturile între]inute de Facebook cu divor]urile arat\ si în felul urm\tor: unul din cinci au legatura cu el, arat\ statistica Asociatiei Americane a Avoca]ilor de Divor]uri, citat\ de dailymail.co.uk, iar motivele pentru asta sunt dou\.  O dat\, Facebook-ul ofer\ oportunitatea unor fl\c\ri vechi, demult uitate, s\ se reaprind\, dup\ ani [i ani în care fo[tii îndr\gosti]i n-au mai [tiut nimic unul de altul. Apoi, în re]eaua de socializare po]i duce o via]\ imaginar\ bogat\, lipsit\ de banalul, cotidianul, rutina [i plictisul unei c\snicii. “Nimic nu e mai seduc\tor decât o fantezie, care întotdeauna e mai bun\ decât persoana pe care o ai pe facturi în fa]a ochilor”, spune pentru ABC News consilierul marital, Terry Real.

Vezi si

Culoarea anului 2024 este „Peach Fuzz”, simbol al compasiunii şi conexiunii umane

Pantone a dezvăluit că nuanța care va marca trendul în design și modă pentru anul …