Monday , February 26 2024

"Eu când vreau sa fluier, fluier", de Florin Serban – propunerea României la Oscar 2011

.
Lungmetrajul “Eu când vreau s\ fluier, fluier”, de Florin {erban, este propunerea României la premiul Oscar, la categoria “cel mai bun film într-o limb\ str\in\”, pentru gala care va avea loc în 2011, au anun]at reprezentan]ii Centrului Na]ional al Cinematografiei (CNC). Un juriu format din Eugenia Vod\, critic de film [i realizator TV, Magda Mih\ilescu, critic de film, Cristina Corciovescu, critic de film, Mihai Chirilov, critic de film, directorul artistic al Festivalului Interna]ional de Film Transilvania (Cluj-Napoca), Dana Duma, critic de film, Dinu T\nase, director de imagine [i regizor, [i Eugen Athanasiu, critic de film, a ales, cu o majoritate de cinci voturi, ca lungmetrajul “Eu când vreau s\ fluier, fluier”, în regia lui Florin {erban, s\ reprezinte România la sec]iunea “cel mai bun film str\in” a premiilor Oscar, la edi]ia care va avea loc în 2011.  “M\ bucur\ lucrul acesta, dar nu trebuie s\ facem un spectacol din el, deoarece este o propunere pentru nominalizare. Înc\ nu s-a încheiat procesul. M\ bucur c\ filmul a fost socotit”, a declarat, sâmb\t\, pentru MEDIAFAX Florin {erban. Pelicula “Eu când vreau s\ fluier, fluier”, debutul în lungmetraj al lui Florin {erban, este primul film românesc din ultimii 17 ani care a intrat în competi]ia oficial\ a Festivalului de la Berlin [i a reu[it s\ ia [i dou\ premii importante: marele premiu al juriului – Ursul de Argint [i distinc]ia “Alfred Bauer”.  Dup\ patru ani petrecu]i într-un penitenciar pe malul Dun\rii, Silviu (interpretat de George Pi[tereanu) a avansat în ierarhia de dormitor, devenind Jupân. Cu dou\ s\pt\mâni înainte de eliberare, el prime[te o vizit\ nea[teptat\. El afl\ c\ mama lui s-a întors acas\, dup\ mult timp, din Italia [i vrea s\ îl ia pe fratele lui mai mic. Silviu are cinci zile s\ g\seasc\ o solu]ie. Cele cinci zile devin o eternitate când Silviu se îndr\goste[te de o student\ frumoas\ la Sociologie, Ana (Ada Condeescu), venit\ în practic\ la penitenciar. Cople[it de emo]ii [i presat de timp, Silviu închide ochii. Libertatea, vântul, drumul, primul s\rut. Din acest moment i se poate întâmpla orice.
Potrivit regulamentului Academiei de film americane, care acord\ premiile Oscar, produc]iile eligibile la categoria “cel mai bun film într-o limb\ str\in\” trebuie s\ fie lungmetraje produse în afara Statelor Unite ale Americii, cu un dialog preponderent într-o alt\ limb\ decât engleza, care s\ fi fost lansate în ]ara de origine nu mai devreme de 1 octombrie 2009 [i nu mai târziu de 30 septembrie 2010. De asemenea, filmele eligibile trebuie s\ fi rulat cel pu]in [apte zile consecutiv într-un cinematograf [i s\ aduc\ încas\ri produc\torului [i distribuitorului.
Propunerile ]\rilor trebuie s\ fie primite de Academia de film american\ pân\ la data de 1 octombrie ale anului în curs. Fiecare ]ar\ poate avea o singur\ propunere. Nominaliz\rile la premiile Oscar 2011 vor fi anun]ate pe 25 ianuarie, la Samuel Goldwyn Theater din Los Angeles.
Cea de-a 83-a gal\ a premiilor Oscar va avea loc la Los Angeles, pe 27 februarie 2011.

Vezi si

Festivalul de Film de la Berlin. Sebastian Stan a primit Ursul de Argint: „Pentru un băiețel din România înseamnă foarte mult”

La cea de-a 74-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, Ursul de …