Monday , September 25 2023

Danielle Steel, doamna recordurilor: cinci soti, noua copii si 580 de milioane de carti vândute

Danielle Steel
Întreaga oper\ a lui Danielle Fernande Dominique Muriel Emily Schuelein-Steel – cunoscut\ sub numele de Danielle Steel – este într-un sens un lung [i neîntrerupt roman autobiografic. Regina de necontestat a romanelor siropoas+e se bazeaz\ pe via]a sa ca surs\ de inspira]ie, scrie ziarul Corriere della Sera de miercuri, c\ruia scriitoarea american\ i-a acordat unul dintre foartele rarele sale interviuri.
“Am început s\ scriu pove[ti de mic\, pentru a fugi de durerea foarte puternic\ a singur\t\]ii mele”, a m\rturisit Steel, povestind divor]ul dintre tat\l s\u, John Schulein Steel, mo[tenitorul colosului german al berii Löwenbräu, [i mama sa, Norma da Camara Stone Reis, fiica unui diplomat portughez, atunci când Danielle avea numai [ase ani.
Copil\ria i-a fost marcat\ de sentimentul singur\t\]ii [i abandonului tipic eroinelor din numeroasele sale romane. “Mama m-a p\r\sit [i s-a dus s\ locuiasc\ în Europa, l\sându-m\ singur\ cu tata la New York. Nu era o persoan\ pe care te puteai baza. Era tân\r\, foarte elegant\ [i extrem de frumoas\. Nu se vedea în rolul de mam\. Responsabilit\]ii unei fiice îi prefera via]a monden\. Ne-am v\zut foarte pu]in”, a povestit ea.
Faptul c\ Danielle a dedicat ani de zile demol\rii lumii mondene goale [i iluzorii a c\rei protagonist\ era mama sa, nu a afectat-o pe aceasta. “Mama nu a citit nicio carte de-a mea, dar atunci când, în 2002, Fran]a mi-a conferit decora]ia de Cavaler al Ordinului pentru Art\ [i Literatur\, a fost foarte flatat\”, a spus Steel.
Danielle este opusul aristocraticei [i superficialei Norma, încercând s\ le transmit\ celor cinci fiice [i patru fii ai ei sensul utopiei feministe a superfemeii: so]ie, mam\ [i scriitoare de succes.
“M-am m\ritat de foarte tân\r\, când aveam 17 ani. Am c\utat întotdeauna s\ le transmit copiilor mei opusul a ceea ce am primit eu. F\cându-i s\ creasc\ într-o familie adev\rat\, dându-le copil\ria pe care eu nu am avut-o niciodat\. Lucrul cel mai important pentru mine sunt copiii. Nu c\r]ile, desigur”. a afirmat ea. Dovada st\ în dedica]iile sale: “Copiilor mei infinit de pre]io[i, Beatie, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Maxx [i Zara, care dau dragoste [i bucurie vie]ii mele, m\ men]in onest\, îmi dau speran]\ [i m\ inspir\ pentru a da ce e mai bun din mine. Voi, to]i cei nou\, sunte]i eroii mei! V\ iubesc atât de mult.”
Pe list\ apare [i Nick Traina, al doilea n\scut, afectat de o sever\ tulburare bipolar\, care s-a sinucis în 1997. Lui i-a dedicat una din cele dou\ crea]ii ale sale de non-fic]iune, “His Bright Light”, pe lâng\ funda]ia non profit Nick Traina Foundation, care strânge fonduri pentru maladiile mintale.
Ultimul ei best-seller, publicat miercuri de Sperling & Kupfer este o reinterpretare în cheie modern\ a filmului “The Philadelphia Story”, regizat de George Cukor, în 1940, cu Katherine Hepburn, Cary Grant [i James Stewart: un cuplu divor]eaz\, între]ine rela]ii cu al]i parteneri [i sfâr[e[te prin a se rec\s\tori. Steel s-a inspirat din via]a ei: a fost m\ritat\ de dou\ ori cu produc\torul italo-american de vinuri John Traina, al patrulea dintre so]ii ei, tat\l celor nou\ copii ai s\i – cu care s-a c\s\torit de dou\ ori în anii “80, dup\ o scurt\ desp\r]ire. Printre al]i so]i – deveni]i subiecte de roman – se num\r\ un heroinoman care a inspirat “Passion”s Promise” [i un de]inut condamnat pentru viol ajuns în paginile romanului “Remembrance”.
Steel a vândut peste 580 de milioane de c\r]i în 47 de ]\ri [i a fost tradus\ în 28 de limbi, ajungând pe locul opt pe lista autorilor celor mai populari [i citi]i din istorie. A ajuns în Cartea recordurilor drept singurul autor care a ocupat hit parade al bestseller-urilor ziarului New York Times pentru 390 s\pt\mâni.
“Sunt capabil\ s\ scriu [i 22 de ore pe zi [i sunt o stahanovist\. Adesea lucrez la cinci c\r]i simultan”, spune ea. Toate scrise la vechea ma[in\ Olympia din 1946, de[i are diferite site-uri [i bloguri oficiale pe numele ei.
Neîndurarea criticilor s\i – “stil foarte prost, personaje superficiale, intrigi absurde [i dialoguri improbabile” – nu o afecteaz\. Nu cite[te nici c\r]ile altor scriitori. Prefer\ lecturi u[oare [i autori francezi prieteni cu ea, ca Marc Levi [i Theresa Révay. “Sunt fan [i al americanului Joel Osteen”. Marea sa pasiune este literatura spiritual\ sau religioas\, mai ales dup\ moartea fiului ei Nick.
Singurul regret este c\ a închis galeria sa de art\, “Steel Gallery of Contemporary Art” din San Fransisco, unde, din 2003, a organizat expozi]ii ale unor pictori [i sculptori în curs de afirmare, descoperi]i de ea. “Arta este marele meu hobby de pe vremea “Parsons School of design” pe care am frecventat-o la New York în anii “60”, a m\rturisit ea. Din p\cate, în 2006, a ascultat de sfatul asistentei sale, Kristy Watts, care prin închiderea galeriei încerca s\-[i ascund\ delictul de a fi furat-o. Watts isp\[e[te o pedeaps\ de trei ani într-o închisoare din California.

Vezi si

Critici aprinse în Italia, după ce o cofetărie i-a cerut unei femei 1 euro pentru o linguriță

Situație bizară relatată de presa italiană, după ce o femeie s-a trezit cu o taxă …