Monday , April 15 2024

Cubul Rubik poate fi rezolvat corect în cel mult 20 de mutari

.
Cercet\torii au calculat toate combina]iile posibile ale cubului Rubik [i au demonstrat c\ o asamblare corect\ a acestuia poate fi ob]inut\ în cel mult 20 de mut\ri, potrivit unui studiu publicat online, informeaz\ AFP.
Acest studiu pune cap\t unei perioade de 30 de ani de cercet\ri care vizau g\sirea celui mai mic num\r posibil de mut\ri pentru a rezolva aceast\ problem\ geometric\ tridimensional\, compus\ din 26 de cuburi mici, inventat\ în 1974 de maghiarul Erno Rubik.
“Orice combina]ie a cubului poate fi rezolvat\ în 20 de mut\ri sau mai pu]in”, a declarat Morley Davidson, de la Universitatea Kent din statul american Ohio, unul dintre principalii autori ai studiului, dup\ ce a analizat miliardele de combina]ii posibile ale celebrului cub.
Matematicianul american Morwen Thistlethwaite, de la Universitatea din Tennessee, a fost primul care a studiat aceast\ problem\ matematic\, demonstrând, în 1981, c\ maximum 52 de mut\ri sunt suficiente pentru a o rezolva.
Dup\ 11 ani, colegul s\u olandez Hans Kloosterman a îmbun\t\]it acest “scor”, aducându-l la 42 de mut\ri, iar în august 2008, americanii Tomas Rokicki [i John Welborn l-au coborât pân\ la 22 de mut\ri.
Pentru a studia toate combina]iile posibile ale cubului Rubik, cercet\torii le-au organizat în 2,2 miliarde de grupuri, fiecare con]inând 20 de miliarde de combina]ii.
Morley Davidson a declarat c\ ar fi fost “imposibil” s\ încerce s\ calculeze toate combina]iile din aceste grupuri. Pentru a dep\[i acest obstacol, cercet\torii au redus num\rul lor, apelând la simetrie pentru a identifica combina]iile similare.
În acest fel, cercet\torii au redus acest num\r la 56 de milioane de grupuri de câte 20 de miliarde de combina]ii.
Rezultatele studiului pot fi consultate pe site-ul www.cube20.org [i vor fi publicate în mai multe reviste [tiin]ifice.
Olandezul Erik Akkersdijk este persoana care de]ine recordul de vitez\ în ceea ce prive[te asamblarea corect\ a unui cub Rubik, reu[ind aceast\ performan]\ în 7,08 secunde.

Vezi si

Ed Sheeran va concerta la Bucureşti pe o scenă cu vizibilitate de 360 de grade 

Ed Sheeran va concerta la Bucureşti pe 24 august pe un nou concept de scenă …