Sunday , September 25 2022

Cea mai veche carte din Europa a fost cumparata cu peste 10 milioane de euro

The British Library a cump\rat cu 9 milioane de lire sterline (10,9 milioane de euro) cel mai vechi manuscris intact din Europa – o copie a Evangheliei dup\ Ioan, scris\ în limba latin\ [i datând din secolul al VII-lea -, au anun]at, mar]i, reprezentan]ii institu]iei britanice, cita]i de AFP. Manuscrisul, intitulat “Evanghelia Sf. Cuthbert”, a fost plasat în mormântul acestui c\lug\r, episcop [i sfânt anglosaxon din Lindisfarne, o localitate din nord-estul Angliei, în jurul anului 698, la câ]iva ani dup\ moartea acestuia. Redescoperit în catedrala din Durham, în anul 1104, unde a fost mutat mormântul c\lug\rului pentru a sc\pa de invaziile vikingilor, manuscrisul se afl\ într-o stare remarcabil\ de conservare. Reprezentan]ii bibliotecii na]ionale britanice au lansat un apel public pentru a putea s\ îl achizi]ioneze, iar jum\tate din sum\ provine din dona]ii de la persoane private, restul provenind de la diverse asocia]ii [i funda]ii. Volumul, de m\rimea unei palme, are o copert\ din piele intact\, iar textul, sobru, poate fi înc\ citit cu u[urin]\. Manuscrisul se afla în regim de împrumut la The British Library înc\ din 1979. El apar]inea ramurei britanice a c\lug\rilor iezui]i, care au decis s\ îl pun\ în vânzare cu scopul de a ob]ine fonduri pentru programele lor educative [i de restaurare. Manuscrisul, achizi]ionat în parteneriat cu Universitatea [i Catedrala din Durham, va fi expus la The British Library din Londra [i apoi în ora[ul Durham.

Vezi si

Palatul Buckingham publică o fotografie cu locul de veci al reginei Elisabeta

Palatul Buckingham a publicat sâmbătă o fotografie cu locul de veci al reginei Elisabeta, în …