Tuesday , March 5 2024

Capela Sixtina sufera din cauza propriului succes

Capela Sixtin\, celebr\ în lumea întreag\ pentru frescele lui Michelangelo ‘Crearea Lumii’ [i ‘Judecata de Apoi’, are de suferit din cauza propriului s\u succes, semnaleaz\ – alarmat – directorul Muzeelor Vaticanului, Antonio Paolucci, potrivit AFP. ‘Prezen]a uman\ excesiv\ exercit\ o presiune [i noi trebuie s\ o control\m într-o manier\ atent\ [i eficient\’, a declarat el vineri, subliniind c\ num\rul vizitatorilor celebrei Capele este de ‘4,5 milioane anual, în ritmul a 15.000-20.000 zilnic’. Pericolele la care este expus\ capodopera lui Michelangelo /pictat\ între anii 1508-1512/, care orneaz\ sala în care se desf\[oar\ conclavul pentru alegerea papilor, au devenit evidente în aceast\ var\ cu ocazia cur\]\rii de praf. ‘Oamenii respir\, transpir\, iar praful [i umiditatea pun frescele în pericol’, a explicat directorul. Avertismentul pare un pic paradoxal într-un moment în care Muzeele Vaticanului î[i deschid din nou por]ile pentru vizite nocturne în zilele de vineri ale lunilor septembrie [i octombrie. ‘Acestea implic\ un num\r redus de persoane [i permit distribuirea impactului publicului’, a fost replica dlui Paolucci. El nu inten]ioneaz\ s\ reduc\ num\rul vizitatorilor, estimând c\ aceast\ procedur\ ‘nu ar fi corect\’ din moment ce turi[tii vin din lumea întreag\ tocmai pentru a contempla frescele. ‘Trebuie s\ facem tot posibilul pentru a proteja Capela Sixtin\ [i acest lucru nu este imposibil’, afirm\ el, respingând [i ideea unei noi restaur\ri în profunzime, a[a cum s-a f\cut la sfâr[itul secolului trecut. Antonio Paolucci cere ca ‘pentru protejarea acestui patrimoniu s\ se desf\[oare cel pu]in tot atâta creativitate [i inteligen]\ ca acelea ale arti[tilor care l-au realizat’, întrucât ‘în prezent, mijloacele oferite de [tiin]\ [i tehnic\ sunt poten]ial infinite’. ‘Bani vom g\si. Pentru Capela Sixtin\ nimeni nu se sustrage /s\-i dea/’, s-a exprimat el, optimist.

Vezi si

VIDEO. BRIT Awards: Raye a câștigat 6 premii, un record

Cântăreaţa şi compozitoarea Raye a câştigat, sâmbătă, la Londra şase premii la gala BRIT, inclusiv …