Friday , March 1 2024

Bicicleta: noua modalitate de a epata pentru b\rba]ii afla]i în criza de la mijlocul vie]ii

.
De obicei, criza de la mijocul vie]ii pentru b\rba]ii cu dare de mân\ avea drept concretizare, în afara inerentelor probleme [i certuri din sânul familiei, [i achizi]ionarea unei ma[ini sport cât mai puternice care s\ ateste în ochii comunit\]ii virilitatea, cheful de aventur\ [i puterea respectivului b\rbat. Acest trend pare s\ se schimbe dup\ ce din ce în ce mai mul]i b\rba]i boga]i [i celebri au trecut la moda pedalatului, preferând bicicletele performante, de firm\, bolizilor din familia Ferrari, Porsche sau Lamborghini, conform Daily Mail.
Din ce în ce mai mul]i b\rba]i influen]i cu vârsta între 35 [i 45 de ani trec la pedalat pentru a-[i atribui o imagine de putere fizic\ asociat\ cu preocuparea pentru problemele de mediu, imagine care pare s\ prind\ la multe fete [i femei tinere de prin statele mai dezvoltate ale lumii, conform unui nou studiu. Dou\ dintre celebrit\]ile care sus]in deja c\ “tr\iesc din [aua bicicletei” provin din lumea filmului – regizorul Guy Ritchie, fostul so] al Madonnei [i actorul Billy Zane.
Regizorul Guy Ritchie, 41 de ani, a ales bicicleta pentru a-[i vindeca r\nile l\sate de mediatizatul divor] de Madonna, acea[i strategie fiind adoptat\ [i de Billy Zane, 44 de ani, care s-a urcat pe biciclet\ dup\ desp\r]irea de Kelly Brook.
Dac\ v\ gândi]i c\ pedala [i lan]ul nu au cum s\ aib\ acela[i “sex-appeal” ca un motor cu mul]i cai putere de sub capota unei ma[ini decapotabile, a]i putea fi surprin[i.
De[i este clar c\ o biciclet\ nu poate fi nici un Ferrari [i nici un Porsche, poate transmite c\tre reprezentantele sexului frumos mesajul c\ b\rbatul din [a este într-o bun\ condi]ie fizic\, este un tip sportiv [i iube[te planeta, conform exper]ilor.

Vezi si

Cel mai vechi ruj din toate timpurile are aproape 4.000 de ani

O descoperire arheologică din Iran a scos la iveală că cel mai vechi ruj din …