Saturday , June 22 2024

Alina Sorescu si Alexandru Ciucu se casatoresc în weekend

Cânt\rea]a Alina Sorescu [i omul de afaceri Alexandru Ciucu se c\s\toresc în weekend, informeaz\ cei doi.
Alina Sorescu [i Alexandru Ciucu se vor c\s\tori civil sâmb\t\, la ora 16.30, la Oficiul de Stare Civil\ a Sectorului 1, iar ceremonia religioas\ va avea loc a doua zi, la Domeniul [tirbey.
La petrecere sunt a[tepta]i circa 250 de invita]i.
Atmosfera va fi între]inut\ de Mioara Velicu, Ovidiu Komornyk, C\lin Geamba[u [i band-ul s\u. MC-ul evenimentului va fi R\zvan Popescu.
Meniul ales este unul tradi]ional, cu influen]e mediteraneene.
Alina Sorescu este o cânt\rea]\ [i realizatoare de televiziune român\ în vârst\ de 24 de ani. A debutat în 1994, la Festivalul de Muzic\ pentru Copii, faza pe Bucure[ti, unde a ob]inut locul I. A prezentat mai multe emisiuni de televiziune, printre care “Ploaia de stele”, la TVR 1, sau “Tonomatul de Vacan]\”, la TVR 2. De asemenea, a prezentat festivalurile Cerbul de Aur [i Mamaia Copiilor, dar [i finalele na]ionale ale concursului Eurovision.

Vezi si

Actorul Donald Sutherland a murit la vârsta de 88 de ani

Actorul Donald Sutherland, protagonistul unor filme precum „Jocurile foamei” și „Animal House”, a murit la …