Sunday , March 3 2024

Adevaratul “Dr House” este o femeie

Lisa Sanders, adevaratul Dr. House
Adev\ratul ”Dr House” se nume[te Lisa Sanders [i a lucrat ca jurnalist de televiziune înainte de a studia medicina la Universitatrea Yale, unde practic\ înc\ în calitate de medic internist, informeaz\ luni, agen]ia de pres\ italian\ Ansa.
Sanders este din 2002 autoarea unei rubrici a ziarului The New York Times, cu un titlu emblematic, ”Diagnostic”, [i care a inspirat serialul de televiziune ”Dr House”, fiind [i unul dintre cele trei consultan]i tehnici ale serialului.
Într-un interviu pentru British Medical Journal, doctori]a multilateral\ [i-a povestit via]a [i cum s-a n\scut figura medicului cel mai iubit de pe micul ecran. ”Înainte de a studia medicina am lucrat ca jurnalist de televiziune timp de 14 ani. Am, fost prin urmare, o student\ b\trân\, începând studiile la 36 de ani. M-am specializat în medicin\ intern\. În ultimii 7-8 ani m-am concentrat asupra diagnosticelor clinice”, a povestit ea.
Rubrica ”Diagnostic” s-a n\scut întâmpl\tor. ”Ca jurnalist de televiziune m-am ocupat de medicin\ ani de zile [i mi s-au relatat multe pove[ti despre medicin\ [i doctori. La Universitate mi-am dat seama c\ lucrul cu adev\rat interesant era misterul pove[tii care st\ la baza întâlnirii dintre medic [i pacient. Într-o zi i-am spus o poveste din perioada când eram jurnalist TV unui prieten de la New York Times, care mi-a spus s\ scriu despre aceste lucruri”.
De aici pân\ la ”Dr House” nu a mai fost decât un pas mic. Serialul s-a n\scut din rubrica ziarului. Atunci când produc\torii au decis s\-l realizeze, ”m-au chemat s\ m\ întrebe dac\ vreau s\ m\ implic, explicându-mi c\ povestea se baza pe un medic arogant, irascibil [i farmaco-dependent, care ur\[te pacien]ii dar iube[te diagnosticele. La început am fost u[or [ocat\, dar am r\spuns afirmativ deoarece nu a[ mai fi avut o a doua [ans\ de acest fel. Acum sunt unul dintre cei trei consultan]i tehnici ai filmului”, a continuat Sanders.
La întrebarea dac\ ”Dr House” este un alter ego masculin al s\u, Sanders a explicat c\ ”iube[te diagnosticul, dar asta este tot ce avem în comun”, ad\ugând: ”Am petrecut mult timp scriind despre importan]a rela]iei dintre medic [i pacient în punerea unui diagnostic. House spune mereu, [i este adev\rat, c\ to]i mint. Dar ceea ce nu spune este c\ to]i îl mint pe el pentru c\ este ‘odios’ ”.
Cu toate acestea, Hugh Laurie, autorul care îl încarneaz\, este atât de bun, în opinia lui Sanders, încât, ”în pofida temperamentului s\u groaznic se în]elege c\ nutre[te un profund interes pentru pacient. Aceast\ ambivalen]\ îl face un personaj fascinant [i cu siguran]\ preferatul meu”.

Vezi si

VIDEO. Activiști PETA au întrerupt prezentarea Victoriei Beckham la Paris Fashion Week

Activişti ai grupului pentru drepturile animalelor PETA au perturbat, vineri, prezentarea de modă a Victoriei …