Thursday , September 28 2023

A fost rezolvat misterul Triunghiului Bermudelor?

Triunghiul Bermudelor
Cercet\torii au descoperit misterioasa disp\ri]ie a b\rcilor în aceast\ zon\ la începutul secolului trecut. Apologe]ii a[a numitului ‘magufism’, termen consacrat în re]ea pentru sus]in\torii teoriilor bazate pe ac]iunea fenomenelor paranormale [i care combin\ cele dou\ termene de magie [i OZN (UFO), au v\zut cum [tiin]a a demontat una câteva una ipotezele lor cosmologice, noteaz\ ziarul ABC.
Actualele vremuri nu sunt deloc bune pentru explica]ii miraculoase, în pofida br\]\rilor magnetice sau a plasturelor cu titaniu. Dac\ se aduce în discu]ie o ac]iune a extratere[trilor, imediat vine în memorie celebrul Triunghi al Bermudelor, o zon\ geografic\ cu o suprafa]\ peste un milion de kilometri p\tra]i în Oceanul Atlantic, situat\ între Puerto Rico, Fort Lauderdale (Florida) [i insulele Bermude.
În aceast\ zon\ a devenit o tradi]ie la mijlocul secolului trecut dispari]ia a numeroase ambarca]iuni. Numero[i scriitori [i ziari[ti s-au gr\bit s\ califice aceste evenimente drept misterioase [i care au dat na[tere unui adev\rat mit.
În 1974 scriitorul Charles Berlitz, într-o carte împ\nat\ cu inadverten]e [tiin]ifice a transformat misteriosul triunghi într-o legend\ care a devenit cunoscut\ în întreaga lume; un filon care avea s\ umple s\lile de cinema timp de peste un deceniu cu tiluri precum ‘Triunghiul Diavolului’ (The Bermuda Triangle, 1978).
Departe de a disp\rea, ‘misterul’ continu\ s\ captiveze publicul 30 de ani mai târziu; web-ul neo-zeelandez CineStuff dezv\luia în urm\ cu câteva luni c\ viitorul episod din saga Indiana Jones va avea ca scenariu tocmai aceste ape ale Oceanului Atlantic.
Dup\ cercetarea fundului marin, un grup de oameni de [tiin]\ a ajuns recent la concluzia c\ acumul\rile de gaze metan s-ar putea afla în spatele misterioaselor dispari]ii survenite în zon\.
Activitatea vulcanic\ ar genera bule de gaz care, la urcarea lor la suprafa]\, [i-ar m\ri considerabil dimensiunea punând în serios pericol ambarca]iunile [i chiar aeronavele care survoleaz\ zona.
Instrumentele de la bord ar suferi o schimbare brusc\ de direc]ie ca urmare a densit\]ii aerului. Aceast\ explica]ie ar pune astfel cap\t mai multor decenii de specula]ii.

Vezi si

Fostul premier finlandez Sanna Marin a semnat un contract cu agenția de talente care îi reprezintă pe Bradley Cooper, Tom Hardy și Keira Knightley

Fostul premier finlandez Sanna Marin a semnat un contract cu agenția de divertisment și management …