Sunday , August 14 2022

DSP organizează concurs pentru două posturi de inspector la Serviciul de control

Dosarele de înscriere se pot depune până pe data de 18 iulie. Concursul va avea loc pe data de 28 iulie

Conducerea Direcției de Sănătate Publică Suceava a anunțat că va organiza concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de inspector la Servicul de Control în Sănătate Publică. Proba scrisă a concursului va avea loc pe data de 28 iulie iar viitorii candidați își vor putea depune dosarul de înscriere până pe data de 18 iulie. Proba interviului va fi susținută de către candidații declarați admiși la prima probă. ”Pentru funcția publică de execuție de inspector (clasa I) grad profesional principal la Compartimentul control unități și servicii de sănătate – Serviciul control în sănătate publică, cei înscriși la concurs trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea medicină / farmacie / biologie / chimie și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, de minimum 5 ani iar pentru funcția publică de execuție de inspector (clasa I) grad profesional asistent la Compartimentul control unități și servicii de sănătate – Serviciul control în sănătate publică, vechimea în specialitatea studiilor trebuie să fie de minimum un an” au transmis reprezentanții DSP.

Dosarul de concurs trebuie să conțină formularul de înscriere, curriculum vitae, modelul european, copia actului de identitate, copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări, copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, copie după documentele de schimbare a numelui dacă este cazul, cazierul judiciar și declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. (Cristina RUŞTI)

Vezi si

Un bărbat extrem de beat, fără permis, călare pe un ATV neînmatriculat, prins de polițiști în urma unui apel la 112

Joi seara, la ora 23.55, polițiștii au fost sesizați prin 112 despre faptul că o …