Monday , May 20 2024

Patratelul rosu cu tricolor – Toamna-i pe ogoare, noi dormim la soare

* Toamna se num\r\ bobocii. O scuz\ pentru cei care trag chiulul: zic c\ num\r\ bobocii, c\ tocmai au num\rat o serie, iar acum a[teapt\ `nc\ o tur\ de boboci. ~n restul anului nu se num\r\ bobocii, ci se t`r`ie cornierul prin sec]ie. Nu to]i rom=nii num\r\: exist\ [i dintre cei care str`ng recolta, de pe unde a c\zut ea. Ne afl\m acum pe c`mp; e o zi mohor`t\, rece, bate un v`nt t\ios [i plou\ m\runt. Cu toate astea, aici, pe c`mp, exist\ oameni, cu care vom sta acum de vorb\:

– Spor la treab\! Ce munci]i aici?

– Gic\, las\ toporul, c\ domnul e de la ziar, nu-i de la Prim\rie! Noi aici muncim. Vre]i s\ scrie]i despre noi?

– Dac\ nu v\ deranjeaz\…

– ~n ce context? C\ contextul conteaz\, s\ nu scoate]i din context, cumva!

– Despre toamn\, despre munc\, `n general…

– {i dup\ aia s\ pune]i declara]iile `ntr-un alt context, despre criz\, despre remanierea guvernamental\ sau chiar despre domnul primar? Am mai v\zut eu cazuri dintr-astea! Ave]i grij\, c\ am [i eu reportofon [i `nregistrez!

– ~nt`i, ce recolta]i aici?

– Noi, aici, recolt\m recolta, ce-a ie[it…

– {i ce-a ie[it?

– Ni[te chestii mici. S`nt miop [i nu v\d bine, deci nu [tiu ce-s.

– Ni[te vegetale mici [i ro[ii? Fragi, mure, zmeur\?

– Mici da; ro[ii, nu prea. Nici nu cred c\ s`nt vegetale: ieri am luat c`teva `n basc\, s\ duc la copii, s\ se joace, s\ m\n`nce. Pe drum, am sim]it c\ mi[c\.

– S\ fi fost [oareci de c`mp?

– Anul \sta nici [oarecii nu s-au f\cut, de la canicul\ [i secet\, iar c`nd a plouat, a venit apa [i le-a luat pe toate, case, cur]i, animale. Dup\ acte, pe hart\, aici ar trebui s\ fie r\d\cinoase [i leguminoase, da’ ieri am recoltat doi bostani, a[adar zicem c\ ar fi tarla cu bost\noase.

– {i ce face]i cu bostanii, `i da]i la porci?

– Noi, cu bostanii, `i golim de semin]e, care le pr\jim [i le m`nc\m. Carapacea, adic\ coaja, o scobim, facem ochi [i gur\, [i punem lum`nare aprins\ `n\untru, s\ speriem lumea, dup\ datin\.

– E o datin\ `n sat cu speriatul, cu bostanii? C\ mai e p`n\ la Halloween!

– Noi punem a[a, cu lum`nare, s\-i speriem pe \ia de la prim\rie, care umbl\ s\ pl\tim drepturile de autor. Dac\ nu se sperie de la bostan, de la aluzie, cum ar veni, se sperie de la argumentele serioase.

– Care argumente? Ave]i acte, a]i tocmit avoca]i?

– Argumentele c\ d\m drumul la c`ine [i ie[im cu topoarele, cu furcile, sigur se sperie! Mai punem bostani cu lum`nare ca s\ vedem pe uli]\, s\ nu ne rupem g`tul prin gropi, de c`nd ne-a t\iat curentul…

– Haide]i s\ revenim la campania agricol\.

– Revenim, taic\, dac\ matale crezi c\ avem la ce reveni…

– Ce ave]i, totu[i, pe ogoare?

– Sperietori. E o tradi]ie local\. Pentru fiecare om din sat exist\ o sperietoare cu chipul s\u, un fel de alter-ego, ca s\ fiu pe `n]elesul cititorilor dumneavoastr\.

– De c`nd dateaz\ datina asta interesant\ [i inedit\?

– Dateaz\ dupe vremuri, c`nd ne scotea cu colectiva la munc\ obligatorie. Pe care nu-l vedea pe c`mp tovar\[ii de la partid, `i t\iau ziua-munc\ [i dup\ aia `l t\iau la tot ce se putea. A[a s-au `nv\]at oamenii s\-[i fac\ sperietori cu fe]ele lor: de la dep\rtare, tovar\[ii care veneau `n inspec]ie se uitau cu binoclul, nu-[i d\deau seama [i `l pontau pe om, care era dec`t sperietoarea…

– Iar omul ce f\cea `n timpul \sta, dormea?

– Nu dormea, ci fura [tiule]i… De c`nd nu mai e armata obligatorie, s-a dus naibii agricultura! Eu a[ da hot\r`re de guvern: la c`te universit\]i au ap\rut dup\ 1990, particulare sau nu, am putea avea studen]i la practic\ agricol\, h\\\t!

– Dar dac\ s-a dus naibii agricultura, cultura plantelor, cu ce v\ ocupa]i?

– S\ zicem c\ ne ocup\m cu zootehnia.

– Ave]i multe animale?

– C`ine, m`]\, ca la ]ar\… {i p\s\ri avem.

– P\s\ri de curte, g\ini, curci, ra]e, g`[te, nu?

– P\s\ri `n curte, porumbei, vr\bii, pi]igoi, ciori, pupeze… ~ntr-o zi mi s-a p\rut c\ v\d [i un colibri sau pas\re a Paradisului, cu coad\ colorat\, da’ eram cherchelit. Am avut [i un stru], dar a fugit pe picioroangele alea ale lui!

– Utilaje agricole ave]i? Tractor, grap\ cu discuri, secer\toare, combin\?

– La noi, fiecare s\tean, c`t de s\rac, are o combin\, c\ to]i s-a n\scut de mici cu pasiunea pentru muzic\! To]i are combine, cu caset\, discuri, func]ie de ce-i place, de educa]ia muzical\ din familie…

Cip IE{AN

Vezi si

Weekend plin de evenimente la Iulius Mall:  Bursa Generală a Locurilor de Muncă revine cu o nouă ediție, iar copiii talentați se întâlnesc la etapa zonală a Festivalului-concurs naţional „Voinicelul”

AJOFM Suceava organizează vineri, la Iulius Mall Suceava, Bursa Generală a Locurilor de Muncă, un …