Wednesday , February 1 2023

EDITORIAL: Solutia umorala

Ce va visa B\sescu `n noiembrie 2012?

Totul porne[te de la o ghicitoare: va ob]ine PSD, la alegerile parlamentare de peste doi ani, un scor de 50% plus ceva? Dac\ da, atunci pesedi[tii pot dormi lini[ti]i, Victor Ponta are voie s\ se compromit\ `n continuare, iar Ion Iliescu ne poate `mp\rt\[i [i `n viitorii 20 de ani din continen]a sa ancestral\. Toat\ lumea debordeaz\ de `n]elepciune c`t nu are puterea `n m`n\.

Dar dac\ previziunea `i apar]ine profetului Vasile D`ncu, iar ea este confirmat\ de analizele pertinente ale lui SOV, atunci, cu siguran]\, situa]ia va sta pe dos. Adic\, `n 2012, PSD nu va ob]ine majoritatea absolut\ [i, drept urmare, pre[edintele Traian B\sescu va felicita partidul lui Ponta pentru victorie cu un «h\, h\, h\!» exuberant [i ironic, dup\ care `l va nominaliza drept premier pe Emil Boc, `n fruntea unui cabinet alc\tuit din toate celelalte forma]iuni politice.

Pentru a evita o astfel de umilin]\, pesedi[tii nu au dec`t solu]ia asocierii, din timp, cu PNL. Nu este deloc o treab\ u[oar\. Dincolo de disputele ridicole dintre cei doi lideri de partid se ascund detalii paradoxale. Cele mai recente sondaje de opinie atest\ cre[terea `n preferin]ele electorale ale rom=nilor a PNL [i a lui Crin Antonescu. Cu toate acestea, `ncrederea popula]iei `n baronii liberali, mai ales `n cazul celor care se [i v\d mini[tri `ntr-un viitor cabinet, este minim\, cota lor electoral\ plas`ndu-se mult sub cea a partidului. S-ar zice c\ PNL este credibil numai ca abstrac]iune [i doar c`t st\ departe de PSD.

Dar cum Antonescu nu [tie prea multe, nu este exclus\ ipoteza ca [eful PNL s\ cear\ baronilor din partid, `n numele unui iluzoriu interes na]ional, s\ fac\ un pas `n spate. C`nd a prezentat propria sa formul\ de guvern, Crin a punctat la imagine tocmai pentru c\ a renun]at la personajele controversate din partid. Dar mutarea sa a st`rnit ura barosanilor, care se [i vedeau mini[tri. De aici rezult\ posibile consecin]e; cea mai important\, re`ntoarcerea liberalilor nemul]umi]i de ingratitudinea lui Antonescu al\turi de «durul» C\lin Popescu T\riceanu, cel care a fost c`t pe ce s\ m\rite duduia economie cu domni[orul faliment. Socru’ mic, Dinu Patriciu.

De[i PDL a f\cut din incompeten]\ cuv`ntul de ordine al ultimilor ani, nu este foarte sigur c\ Rom=nia va ie[i `n 2012 din zodia portocalie. Dup\ o guvernare bazat\ pe solu]ia imoral\ (atragerea PC), dup\ o alta amoral\ (seducerea PSD), ar putea urma [i varianta umoral\ (to]i `mpotriva PSD). P`n\ una-alta, decizia va apar]ine tot [efului statului. Oare ce va visa B\sescu `n noiembrie 2012? (C\t\lin ONOFREI)

Vezi si

8 sfaturi pentru jucătorii de cazino

Există foarte multe feluri de jocuri de noroc, iar pentru a putea câștiga cât mai …