Sunday , April 21 2024

EDITORIAL: Solutia umorala

Ce va visa B\sescu `n noiembrie 2012?

Totul porne[te de la o ghicitoare: va ob]ine PSD, la alegerile parlamentare de peste doi ani, un scor de 50% plus ceva? Dac\ da, atunci pesedi[tii pot dormi lini[ti]i, Victor Ponta are voie s\ se compromit\ `n continuare, iar Ion Iliescu ne poate `mp\rt\[i [i `n viitorii 20 de ani din continen]a sa ancestral\. Toat\ lumea debordeaz\ de `n]elepciune c`t nu are puterea `n m`n\.

Dar dac\ previziunea `i apar]ine profetului Vasile D`ncu, iar ea este confirmat\ de analizele pertinente ale lui SOV, atunci, cu siguran]\, situa]ia va sta pe dos. Adic\, `n 2012, PSD nu va ob]ine majoritatea absolut\ [i, drept urmare, pre[edintele Traian B\sescu va felicita partidul lui Ponta pentru victorie cu un «h\, h\, h\!» exuberant [i ironic, dup\ care `l va nominaliza drept premier pe Emil Boc, `n fruntea unui cabinet alc\tuit din toate celelalte forma]iuni politice.

Pentru a evita o astfel de umilin]\, pesedi[tii nu au dec`t solu]ia asocierii, din timp, cu PNL. Nu este deloc o treab\ u[oar\. Dincolo de disputele ridicole dintre cei doi lideri de partid se ascund detalii paradoxale. Cele mai recente sondaje de opinie atest\ cre[terea `n preferin]ele electorale ale rom=nilor a PNL [i a lui Crin Antonescu. Cu toate acestea, `ncrederea popula]iei `n baronii liberali, mai ales `n cazul celor care se [i v\d mini[tri `ntr-un viitor cabinet, este minim\, cota lor electoral\ plas`ndu-se mult sub cea a partidului. S-ar zice c\ PNL este credibil numai ca abstrac]iune [i doar c`t st\ departe de PSD.

Dar cum Antonescu nu [tie prea multe, nu este exclus\ ipoteza ca [eful PNL s\ cear\ baronilor din partid, `n numele unui iluzoriu interes na]ional, s\ fac\ un pas `n spate. C`nd a prezentat propria sa formul\ de guvern, Crin a punctat la imagine tocmai pentru c\ a renun]at la personajele controversate din partid. Dar mutarea sa a st`rnit ura barosanilor, care se [i vedeau mini[tri. De aici rezult\ posibile consecin]e; cea mai important\, re`ntoarcerea liberalilor nemul]umi]i de ingratitudinea lui Antonescu al\turi de «durul» C\lin Popescu T\riceanu, cel care a fost c`t pe ce s\ m\rite duduia economie cu domni[orul faliment. Socru’ mic, Dinu Patriciu.

De[i PDL a f\cut din incompeten]\ cuv`ntul de ordine al ultimilor ani, nu este foarte sigur c\ Rom=nia va ie[i `n 2012 din zodia portocalie. Dup\ o guvernare bazat\ pe solu]ia imoral\ (atragerea PC), dup\ o alta amoral\ (seducerea PSD), ar putea urma [i varianta umoral\ (to]i `mpotriva PSD). P`n\ una-alta, decizia va apar]ine tot [efului statului. Oare ce va visa B\sescu `n noiembrie 2012? (C\t\lin ONOFREI)

Vezi si

Vineri, la Muzeul de Istorie, vernisajul expoziției „Costin Neamțu Omul poveste, pictorul în poveste”

Muzeul Național al Bucovinei vă invită, vineri, 19 aprilie 2024, la ora 13, la vernisajul …