Monday , March 4 2024

Capete de rand – Presa, turismul si Basescu (I)

Traian B\sescu a jucat la cacealma, anali[tii s-au ambalat [i au pierdut partida…

“Televiziunile fac deservicii turismului României. Dau [tiri, de cîteva zile, cu pe[tii otr\vitori. Doar c\ \[tia nu stau doar în Vam\, au mers [i în Bulgaria. B\nuiesc c\ firme de turism din Bulgaria pl\tesc televiziunile din România s\ spun\ c\ sînt aici pe[ti otr\vitori. Sînt [i în Bulgaria. B\nuiesc eu asta”, a declarat, acum cîteva zile, dl. Silviu Prigoan\ la Realitatea TV. Nu-l simpatizez defel pe don Prigoan\, dar tind s\-i dau, de data aceasta, dreptate. {tirea cu pe[tele-dragon [i turi[tii otr\vi]i la mare mi s-a p\rut a fi inconsistent\. Într-adev\r, plimbîndu-m\ pe plaj\ am v\zut cî]iva pe[ti[ori leg\nîndu-se pe valuri cu burta-n sus: guvizi, hamsii [i vreo doi-trei cîini de mare. De aici a pornit o întreag\ tevatur\. Deodat\, cîinele de mare, care seam\n\ cu guvidul, doar c\ are un bot mai ascu]it [i mai multe aripioare, unele veninoase, s-a transformat în dragon. Reporterii parc\ asta au a[teptat: înarma]i cu camere de filmat [i microfoane, au n\v\lit pe litoral. S-a creat, pe moment, o oare[icare panic\ printre turi[ti. Dup\ un timp, îns\, lumea s-a lini[tit. Reporterii au continuat s\ transmit\ [tiri din ce în ce mai alarmante. Dar f\r\ prea mult ecou. Pîn\ [i copiii au în]eles c\ pe[tele-dragon e aproape inofensiv. Nu te atac\ [i nu mu[c\. Totu-i s\ nu pui mîna pe el, dac\ ai aruncat undi]a în ap\ [i ]i s-a ag\]at de cîrlig.
Cred c\ totu[i dl. Prigoan\ a exagerat atunci cînd a acuzat televiziunile c\ au fost cump\rate de c\tre firme de turism bulgare. Probabil c\ bulgarii au lucrat ceva mai subtil. Adic\ au adus cîteva co[uri de pe[ti în agonie [i le-au aruncat în valuri. {i cam asta a fost tot. De aici s-a propagat ca de la sine lan]ul sl\biciunilor. Cî]iva turi[ti au pus mîna pe pe[ti [i s-au în]epat. Au început s\ se simt\ r\u [i au ajuns la spital. Imediat, acolo au ap\rut [i reporterii. În privin]a pe[tilor mor]i mai planeaz\ îns\ o ipotez\, pe care dl. Prigoan\ nu a luat-o în calcul. E posibil ca bulgarii s\ nu aib\ nici o vin\. „Apari]ia dragonului de mare în apropierea plajelor a fost pus\ de speciali[ti pe seama apei«u[or îndulcite», care are drept efect înmul]irea algelor marine care consum\ oxigenul din ap\. Din pricina lipsei de oxigen, pe[tii se asfixiaz\”. Sincer vorbind, explica]ia aceasta mi se pare tras\ de p\r. M-am plimbat mult de-a lungul ]\rmului. Am înotat în larg. Nu am v\zut prea multe alge nici m\car în golfurile potopite de obicei de alge… Golfuriel p\reau curate…
{i atunci?
{i atunci cred c\ r\mîne valabil\ [i o alt\ ipotez\, pe care au avansat-o cî]iva hotelieri stresa]i de faptul c\ în fiecare an num\rul turi[tilor se sub]iaz\, fapt care le afecteaz\ veniturile. Ar fi vorba de poluare. Marea este destul de poluat\. {i asta din pricina unor vapoare enigmatice ce patruleaz\ la o distan]\ considerabil\ de ]\rm. Unii zic c\ ar fi nave pesc\re[ti str\ine. Al]ii spun c\ ar fi vorba de aplica]ii militare care se fac în larg. Cert este c\, din cînd în cînd, marea e invadat\ de tot felul de reziduuri. {i odat\ cu reziduurile (pete de ulei [i motorin\, dopuri de sticl\, vat\ smuls\ din saltele, tot felul de cutii [i ambalaje, resturi menajere etc., etc.) apar [i pe[tii mor]i. Normal ar fi fost ca pe fir s\ intre Garda de Mediu ca s\ fac\ un pic de lumin\ în privin]a polu\rii. De poluare se ocup\ îns\ tot televiziunea, care o mediatizeaz\ excesiv. De aceast\ mediatizare excesiv\ pe negativ profit\ cine? Vecinii no[tri bulgari… E cazul s\-i acuz\m de agresiune?
Nichita DANILOV

Vezi si

Manifestare dedicată regretatului critic și istoric literar Alex Ştefănescu, la Biblioteca Bucovinei

Luni, 4 martie 2024, la Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera”, în Sala de Artă ”Elena Greculesi”, …