George Clooney a transformat ora[ul Laglio de pe malul lacului Como, din Italia, într-o „Mecca” a turi[tilor, care vin s\ vad\ proprietatea pe care celebrul actor o de]ine în aceast\ localitate, potrivit contactmusic.com. George Clooney a pus Laglio pe harta turistic\ în 2001, când a cump\rat o proprietate luxoas\ de pe malul lacului Como, pentru a sc\pa...

N [eful administra]iei jude]ene va face demersuri ca Serviciul Salvamont, care se afl\ `n subordinea Prim\riei Vatra Dornei, s\ treac\ la Consiliul Jude]ean Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava,Gheorghe Flutur solicitat prefectului jude]ului s\ demareze o anchet\ `n ce prive[te incidentul de la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, c=nd 43 de turi[ti au r\mas bloca]i aproape...

N 25 de elevi ai {colii „Otilia Cazimir” din Ia[i `mpreun\ cu 15 p\rin]i au r\mas bloca]i mai bine de o or\, asear\, `n telescaun, la opera]iunea de salavare particip=nd pompieri, jandarmi [i salvamonti[ti n „Niciodat\ `n 25 de ani de c=nd func]ioneaz\ aceast\ instala]ie nu s-a `nt=mplat a[a ceva”, ne-a declarat viceprimarul municipiului Vatra Dornei, Mircea Rusu ...