N „~n decembrie am atins un v=rf pe care nu ne a[teptam s\-l atingem. Efectiv foarte multe zone nu au f\cut fa]\, astfel `nc=t mai multe gospod\rii ]\r\ne[ti au fost `n situa]ia de a caza turi[ti. Cred c\ din punct de vedere al evenimentelor, jude]ul Suceava, Bucovina, a marcat cel mai important moment din toat\ aceast\ campanie de promovare pe partea de tradi]ii, turism...

N gradul de ocupare `n Vatra Dornei [i Gura Humorului este de 100%, în timp ce la Vama au fost ocupate 95% din unit\]i, 90% la Câmpulung Moldovenesc [i 90-95% la Putna n num\rul turi[tilor a crescut cu 60% fa]\ de luna decembrie a anului trecut Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava ,Gheorghe Flutur a declarat ieri c\ aproximativ 25.000 de turi[ti au fost inventaria]i...

Viorel Hrebenciuc, directorul Agen]iei Suceava a Autorit\]ii Rutiere Rom=ne (ARR), a declarat ieri ca în noaptea de joi spre vineri, dupa ce a fost anun]at pentru jude]ul Suceava cod galben de iarn\, pe principalele artere rutiere din jude] au fost organizate verific\ri din partea echipajelor ARR. Potrivit lui Viorel Hrebenciuc, doua echipaje, unul dintre acestea conduse...

18 trupuri au fost gasite intr-o groapa comuna Răpirea şi uciderea grupului de turişti în Acapulco este o adevărată tragedie. Aceştia au dispărut pe 30 septembrie, după ce au plecat de acasă, din oraşul Morelia. Ultimele persoane care i-au văzut au spus că îşi căutau hotelul în faimoasa staţiune mexicană. Un baron al drogurilor din Mexic, Carlos Montemayor,...

N o noapte `n patul lui Nicolae Ceau[escu cost\ 350 de lei, `n timp ce patul Elenei Ceau[escu poate fi `nchiriat la 250 de lei  lei n Casa de Oaspe]i poate fi vizitat\ gratis, `ns\ nu prezint\ `nteres pentru turi[ti  N ultimul  oficial  care a preferat s\ `nnopteze la vila respectiv\ este ministrul Mediului, Laslo Borbely n Apropierea s\rb\torilor de sfâr[it de...

N [i num\rul structurilor de primire este diminuat, dupa inchiderea sezonului de vara, cu peste 14% Venirea toamnei a adus, cum era de a[teptat, o diminuare a num\rului de turi[ti care au vizitat jude]ul Suceava. Dar [i o sc\dere a num\rului de structuri de cazare `n domeniu.  Astfel, conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, `n luna septembrie 2010...