Un turist străin poate vizita Bucureştiul cu echivalentul a 28,3 dolari pe zi, singurele oraşe europene mai ieftine fiind Sofia (Bulgaria) şi Cracovia (Polonia), potrivit unui studiu efectuat de Price of Travel privind bugetul estimat pentru a călători în principalele oraşe din Europa. Potrivit calculelor efectuate de portalul de turism, un vizitator poate sta...

N  `n octombrie, num\rul structurilor de cazare turistic\ a sc\zut cu 18% n indicele de utilizare a locurilor de cazare `n Suceava, `n partea de jos a clasamentului na]ional Toamna acestui an nu a adus mari beneficii proprietarilor de pensiuni, hoteluri, moteluri [i alte structuri de cazare turistic\ din jude], `n ciuda eforturilor care se fac de conducerea Consiliului...

N Ministrul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului a spus c\ Rom=nia ar trebui vizitat\ `n primul r=nd de rom=ni, fiind o pia]\ de 22 de milioane, preciz=nd c\ este p\cat ca, `n condi]iile `n care ]ara este bogat\ din punct de vedere al traseelor turistice, s\ nu fie vizitat\ de cei c\rora le place s\ fac\ turism Ministrul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, Elena Udrea,...

Ministrul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, Elena Udrea, a declarat sâmb\t\, în cadrul unei vizite efectuate în sta]iunea balnear\ Sângeorz-B\i din jude]ul Bistri]a-N\s\ud, c\ turismul este [ansa României de a ie[i din criz\, iar proprietarii care nu vor între]ine infrastructura turistic\ risc\ inclusiv exproprierea. „Noi o s\ ne str\duim, pe noul program...

foto: gsp.ro Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că pugilistul Lucian Bute va purta frunza brandului turistic românesc, prin campaniile pe care ministerul le va desfăşura alături de acesta. Udrea crede că prin campaniile pe care ministerul le va desfăşura alături de Bute, turismul...

Jude]ele Suceava [i Maramure[ vor beneficia de c=te un milion de euro pentru specializarea personalului din turismul rural. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. El a declarat c\ proiectele vor fi finan]ate cu fonduri europene atrase prin Programul Opera]ional Sectorial (POS). „~n ambele...