Preşedintele Comisiei de Administraţie Publică din Camera Deputaţilor, Sulfina Barbu, susţine că îşi doreşte ca Legea turismului, aflată în dezbaterea comisiei pe care o conduce, să fie funcţională cel puţin zece ani şi crede că aceasta ar putea intra în vigoare încă din toamna lui 2011. „Ne dorim ca această lege să devină o lege cadru pentru...

investi]iile începute [i înca neterminate sunt doar p=rtii de schi, proiectele fiind depuse de diverse autorit\]i locale, iar pe lista de noi proiecte ce vor putea fi finan]ate se mai afla înca o p=rtie de schi pe de alta parte, finan]are guvernamentala se va putea ob]ine [i pentru un obiectiv ce nu a fost pus în valoare la adev\ratul s\u poten]ial – Salina Cacica Ministerul...

Pe m\sur\ ce criza politic\ continu\ s\ se r\spândeasc\ în Africa de Nord [i alte p\r]i ale lumii arabe, ]\rile din sudul Europei atrag din ce în ce mai mul]i vizitatori [i asist\ la o rena[tere a turismului, scrie cotidianul american New York Times în edi]ia de mar]i. Aceast\ rena[tere a turismului este îndeosebi binevenit\ pentru Spania, Portugalia [i Grecia, trei...

N datele statistice relev\ faptul c\ `n luna decembrie a anului trecut au vizitat jude]ul cu peste 16% mai mul]i turi[ti dec=t anul trecut, iar gradul de ocupare a loca]iilor turistice a crescut cu 33% ~n ciuda crizei [i a criticilor, se pare c\ demersurile ini]iate la nivel jude]ean privind promovarea turismului au `nceput s\ culeag\ din roade. Cel pu]in a[a relev\ datele...

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anun]at, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ `n cadrul T=rgului Interna]ional de Turism de la Berlin, vor fi promovate zona [i produsele tradi]ionale me[te[ug\re[ti din zona Bucovinei. T=rgul se va desf\[ura `n perioada 9 – 13 martie iar delega]ia sucevean\ va amenaja o camer\ cu obiecte specifice Bucovinei...

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) a lansat procedura de achiziţie a serviciilor de creaţie şi producţie a şase spoturi TV de promovare a turismului românesc, valoarea totală a contractelor fiind estimată la 80.000 de euro, fără TVA, a anunţat vineri instituţia. „În cadrul proiectului de promovare a României prin noua identitate...