Fostul deputat Nati Meir, încarcerat în penitenciarul Gala]i pentru trafic de influen]\, a încercat, la sfâr[itul s\pt\mânii trecute, s\ se spânzure în toaleta celulei sale, folosind baierele unei saco[e, îns\ bara de care s-a ag\]at s-a rupt iar de]inutul este “în afara oric\rui pericol”. Oficiali din Administra]ia Na]ional\ a Penitenciarelor (ANP)...