Purt\torul de cuv=nt al Spitalului Jude]ean de Urgen]\ din Suceava, dr. Tiberius Br\d\]an a declarat c\ s=mb\t\ `n jurul orei 4 la Unitatea de Primire a Urgen]elor a ajuns Loredana R., o t=n\r\ de 18 ani din municipiul Suceava. Aceasta a avut o discu]ie `n contradictoriu cu familia despre via]a ei amoroas\. ~n urma acestei certe t=n\ra a `ncercat s\ se sinucid\ administr=ndu-[i...

N subofi]erul Vasile Apostol, de la Forma]iunea de Pompieri Solca,  [i-a pus cap\t zilelor mar]i sear\, pe la ora 11.00, arunc=ndu-se `n fa]a unui tren marfar, la intrarea `n gara din Sadova n b\rbatul, care urma s\ `mplineasc\ 40 de ani s=mb\t\, a `ncheiat socotelile cu via]a dup\ ce so]ia lui, dup\ o experien]\ la munc\ `n str\in\tate, nu a vrut s\ se mai `ntoarc\ la...

Fiul senatorului PDL Sorina Plăcintă este acuzat de tentativă de omor după un incident pe care l-a avut luni seara cu iubita sa, în ajutorul căreia au intervenit mai mulţi bucureşteni, unul fiind lovit de maşina lui Andrei Plăcintă, iar un altul trăgând un foc de avertisment cu o armă deţinută legal. În zona intersecţiei Ştirbei Vodă cu Berzei, înspre...

Premierul bulgar, Boiko Borisov Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a confirmat informaţiile privind dejucarea unui complot pentru asasinarea sa, informează site-ul Novinite.com. “Suma de 400.000 de euro este prea mică pentru viaţa mea”, a declarat Boiko Borisov. Potrivit publicaţiei 24 Ceasa, serviciile de informaţii bulgare au dejucat un nou complot...

Duminic\ diminea]\ a ajuns la sec]ia de primire urgen]e a Spitalului Jude]ean Suceava, minor\ `n v=rst\ de 16 ani care inghi]ise o substan]\ necunoscut\ `ntr-o tentativ\ de suicid. C\t\lina Florentina Margean, din C=mpulung Moldovenesc a ajuns la spitalul din localitate dup\ ce a `nghi]it voluntar o solu]ie de `ngr\[\m=nt. Acolo i s-au f\cut sp\l\turi gastrice dup\ care...

N Ionu] C\t\lin Bur]il\ l-a `njunghiat la `nceputul lunii august a acestui an pe Marius Ionu] Lucan, care anterior `l b\tuse pe fratele agresorului, poli]ist la Dr\gu[eni Parchetului de pe lâng\ Tribunalul Suceava a dispus la `nceputul acestei s\pt\m=ni sesizarea cu rechizitoriu a  Tribunalului Suceava [i, respectiv, trimiterea în judecat\ a lui Ionu] C\t\lin Bur]il\...