Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a anunțat miercuri la Realitatea TV că va propune o ordonanță de urgență în ședința de guvern de joi prin...

N locuitorii comunei sunt exaspera]i, la fel ca [i cei de la ROMTELECOM, care au `nlocuit de fiecare dat\ cablul electric furat, au mutat st=lpii la vedere, l=ng\ [osea, `ns\ f\r\ niciun succes n dup\ ultima ac]iune a ho]ilor, de la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, cei de la ROMTELECOM inten]ioneaz\ s\  recurg\ la ultima variant\ – `ngroparea cablului c=t mai ad=nc...

Mar]i dup\ amiaz\,  poli]i[tii din Valea Moldovei au fost sesiza]i prin 112 despre faptul c\ autori necunoscu]i au furat cablul telefonic apar]inând unei societ\]i comerciale din Suceava pe o lungime de circa 160 metri. Cu ocazia deplas\rii la fa]a locului, poli]i[tii au constatat c\ re]eaua de  telefonie ce face leg\tura între Valea Moldovei [i Capu Câmpului în...