Wednesday , February 1 2023

Tag Archives: taxiuri

Taxiurile pot fi luate doar prin dispecerate sau din parcarile autorizate

N pentru evitarea fraudei, conducerea Prim\riei a hot\r=t ca to]i clien]ii s\ fie prelua]i prin dispecerate sau din locuri autorizate n p=n\ `n 2014, taxiurile vor avea `n totalitate culoarea galben u contesta]iile pira]ilor nu pot ]ine piept probelor de]inute de poli]i[ti Poli]ia Rutier\ `mpreun\ cu Prim\ria Suceava au `nceput …

Mai mult »