N potrivit unui bilan] provizoriu realizat, ieri, la edi]ia de la Cluj-Napoca a T=rgului de Toamn\ „Produs `n Bucovina” au participat `n jur de 60.000 de persoane, v=nz=ndu-se circa 8,5 tone de produse din carne, [ase tone de mere [i 4,5 tone de br=nzeturi n  “O criz\ nu se combate dec=t cu ini]iativ\, inclusiv ini]iativa de a-]i promova ce ai tu tradi]ional, ce...

„Căsătoria Veturiei cu Octavian Goga n-a fost pentru ea altceva decât îndeplinirea unei misiuni încredinţate ei de către Serviciile Secrete germane, a căror agentă recrutată încă din 1914 a fost, la Bayreuth“, scrie Mircea Goga, strănepotul sciitorului. Mircea Goga, strănepotul celebrului scriitor Octavian Goga, scrie într-o recentă carte că Veturia...