Pentru prima dat\, raportul unei agen]ii publice vorbe[te despre caren]ele [i dezechilibrele provocate de cincisprezece regimuri de sl\bire, analizate în detaliu. Raportul afirm\ c\ regimurile alimentare nu sunt lipsite de riscuri pentru s\n\tate. Raportul Agen]iei na]ionale de securitate sanitar\ a alimenta]iei (ANSES), publicat joi, se bazeaz\ pe studiul [tiin]ific...