N un b\rbat a c\rui identitate nu a fost, deocamdat\, stabilit\ cu exactitate a fost c\lcat de tren `n zona Burdujeni, cea mai probabil\ dintre variante fiind aceea c\ ar fi vorba despre un b\rbat de 42 de ani care a ales s\ `[i pun\ astfel cap\t zilelor `n ziua `n care fratele s\u, victim\ a unui incendiu, a fost `nmorm=ntat n “S-a luat leg\tura cu una dintre persoanele...

În diminea]a zilei de s=mb\t\, `n jurul orei 10.00, Nelu B., din municipiul Câmpulung Moldovenesc, a sesizat organelor de poli]ie din localitate, faptul c\ l-a g\sit pe fratele s\u Gheorghe B., `n v=rst\ de 39 de ani, spânzurat, în garaj, cu o curea prins\ de o grind\. Cadavrul acestuia nu prezenta semne de violen]\ pe corp [i nu sunt suspiciuni cu privire la cauzele ...

N Gheorghe Schipor locuia cu surorile sale `n Vicovu de Sus, p\rin]ii lor fiind pleca]i `n Italia n dup\ o ceart\, se pare de la bani, t=n\rul s-a urcat `n podul unei anexe unde a fost g\sit `n scurt\ vreme, sp=nzurat n tot la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, un b\rbat din R\d\[eni [i-a luat via]a, sp=nzur=ndu-se de un pom `n gr\din\ S=mb\t\ dup\ amiaz\, o tragedie f\r\ explica]ie...

Fostul deputat Nati Meir, încarcerat în penitenciarul Gala]i pentru trafic de influen]\, a încercat, la sfâr[itul s\pt\mânii trecute, s\ se spânzure în toaleta celulei sale, folosind baierele unei saco[e, îns\ bara de care s-a ag\]at s-a rupt iar de]inutul este “în afara oric\rui pericol”. Oficiali din Administra]ia Na]ional\ a Penitenciarelor (ANP)...

N Gabriela Mariu]ac, de nici 24 de ani, [i-a pus cap\t zilelor `nghi]ind aproape un sfert de litru de insecticid n Gabriela locuia `mpreun\ cu al]i patru tineri `ntr-un apartament de pe strada {tefan cel Mare, num\rul 4, deasupra clubului Coloseum [i lucra la un cazino din centrul Sucevei n acum c=teva zile se certase cu prietenul ei iar dup\ ce acesta nu i-a r\spuns la...

O tânără în vârstă de 25 de ani se află internată în stare gravă la Spitalul de Urgenţe din Iaşi, după ce a încercat să se sinucidă, înghiţind mai multe medicamente, aceasta figurând în evidenţele spitalului încă din 2004, perioadă în care a avut 60 de tentative de sinucidere. Medicul Tudor Ciuhodaru, şeful Unităţii Primire Urgenţe (UPU), din...