Tuesday , August 16 2022

Tag Archives: Serbauti

Barbat de 40 de ani, spanzurat la Serbauti

Ieri în jurul orei 13.00, Vasile Ursachi, de 40 ani din comuna {erb\u]i a fost g\sit spânzurat într-o anex\ a gospod\riei, unde locuia împreun\ cu socrii s\i. Motivele care au stat la baza acestui gest final, nu sunt deocamdat\ cunoscute. De mai mul]i ani, b\rbatul lucra `n str\in\tate `mpreun\ cu …

Mai mult »

De Mos Craciun, Politia Judeteana a facut cadou 2.500 lei celor noua frati din Serbauti ramasi orfani

Poli]ia Jude]ean\ a f\cut cadou de Mo[ Cr\ciun celor nou\ copii r\ma[i orfani, din satul sucevean {erb\u]i, suma de 2.500 lei.   Dona]ia a fost f\cut\ pentru ca  ace[ti nou\ fra]i s\ aib\ cele necesare pentru s\rb\torile de sf=r[it de an. Purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Suceava, Alin …

Mai mult »

La Serbauti s-au plantat sapte hectare de salcam

Ieri, la {erb\u]i, `ntr-o zon\ cu terenuri degradate, s-au plantat mii de puie]i de salc=m. Este vorba de o suprafa]\ de circa [apte hectare de teren situate `ntr-o zon\ care crea mari probleme la inunda]ii. Plantarea salc=milor, copaci de altfel pretabili pentru a stabiliza terenul `n zonele deluroase, s-a f\cut …

Mai mult »

Politia suceveana a donat 2.000 de lei celor noua copii orfani din Serbauti

Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie  Suceava a donat 2.000 de lei celor nou\ copii orfani din {erb\u]i.  Purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Suceava, Alin Botezatu, a declarat c\ banii provin din fondul de contribu]ii benevole ale poli]i[tilor [i sunt destina]i `n special `ntrajutor\rii cazurilor  sociale speciale care se …

Mai mult »

Maria Basescu a adus ieri paturi si lenjerie de pat pentru sinistratii din Serbauti

N so]ia [efului statului a fost `nt=mpinat\ cu p=ine [i sare de trei fra]i orfani n Maria B\sescu a  mai adus cadou familiei Vladimir [i Cecilia Ivanasciuc  a c\rei cas\ a fost inaugurat\ o icoan\ cu Maica Domnului n Maria B\sescu  le-a urat s\ se bucure de noile case [i …

Mai mult »