Parlamentul bulgar a cerut vineri unui număr de 35 de ambasadori din străinătate să demisioneze, în urma dezvăluirii, în decembrie, a legăturilor lor cu serviciile secrete din perioada comunistă. „Parlamentul insistă ca ambasadorii cărora li s-a constatat apartenenţa la Darjavna Sigurnost (securitatea de stat a regimului comunist) să se retragă din...

N primarul din Gura Humorului a reu[it s\ am=ne un an [i jum\tate pronun]area instan]ei `n ceea ce `l prive[te, invoc=nd excep]ii de neconstitu]ionalitate ale OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar [i deconspirarea Securit\]ii, care au fost `ns\ respinse n la sf=r[itul anului trecut, instan]a bucure[tean\ s-a pronun]at, admi]=nd ac]iunea CNSAS [i a constatat calitatea...

Consilierul prezidenţial Alexandrina Gătej a fost recrutată de Securitate în 1989, conform unui document CNSAS. Numele ei conspirativ era „Florina”. Consilierul prezidenţial pentru relaţia cu mediul de afaceri, Alexandrina Corina Gătej, a fost recrutată de fosta Securitate, în anul 1989. CNSAS i-a eliberat adeverinţă de necolaborare, nefiind găsite...

Jurnalistul este furios că emisiunea sa a fost scoasă fără nicio explicaţie din grila de toamnă a TVR. “Rodica Culcer m-a scos din grila TVR fara niciun fel de avertisment sau explicatie! Nici presedintele TVR si nici executanta Dana Deac nu au avut vreo observatie”, a declarat Liviu Mhaiu pentru TV Mania, informează site-ul Secret Life. Iar motivul pentru care...

Poetul Oskar Pastior Se pune înca o data întrebarea de ce nici m\car aceia care au fost for]a]i (direct sau indirect) sa semneze angajamente de colaborare cu Securitatea nu s-au dest\inuit dupa c\derea regimului ceau[ist [i a comunismului?!? În ce ma prive[te, cred ca Pastior a dat ni[te r\spunsuri la aceasta întrebare chiar în [i prin opera sa poetica [i poetologica...

fostul primar de la Moara,  actual consilier local PNL David Lauren]ie, consilierul jude]ean PSD Petre Simeria, Ilie Bilinschi, consilier local PNL în C=mpulung Moldovenesc sunt  sucevenii care au dosare la Curtea de Apel Bucure[ti pentru colaborare cu securitatea n  al\turi de ace[tia, fo[ti lucr\tori ai securit\]ii precum Paraschiv Hotnog, fostul [ef al Securit\]ii...