Wednesday , February 1 2023

Tag Archives: scoli

Scoli din 28 de localitati sucevene primesc peste trei milioane de lei

N Gheorghe Flutur a ]inut s\ precizeze c\ nu este vorba de o alocare de fonduri pe criterii politice [i a justificat acest pucnt de vedere ar\t=nd c\ opt dintre localit\]ile unde s–au alocat fonduri sunt conduse de primari ai PSD Guvernul Rom=niei a aprobat alocarea sumei de 3,15 milioane …

Mai mult »

Cursuri suspendate în şcoli din mai multe judeţe

Profesorii au suspendat, vineri, cursurile în mai multe unităţi de învăţământ din judeţele Piteşti, Suceava, Satu Mare, Iaşi, Constanţa, Prahova, aceştia anunţând că de luni acţiunile lor vor căpăta o şi mai mare amploare. Secretarul general al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Liviu Pop, a anunţat că vineri erau “semnale” …

Mai mult »

Pentru elevii suceveni, caldura cu portia in scolile cu centrala termica proprie

N motivul este c=t se poate de simplu – reducerea cheltuielilor cu utilit\]ile, astfel `nc=t plata facturilor lunare s\ nu ating\ sume colosale n managerii [colari au decis s\ porneasc\ centralele termice, dar s\ fie furnizat\ c\ldura `ntr-un anumit interval orar, `n ideea realiz\rii unei economii n unii au optat …

Mai mult »

Sute de copii cu paduchi, gasiti de DSP la triajul epidemiologic la inceput de an scolar

N controalele efectuate dup\ `nceperea anului [colar au g\sit 347 de copii cu pediculoz\ (p\duchi), 24 de copii cu scabie (r=ie) [I 696 copii cu angine Triajul epidemiologic din acest an [colar a fost efectuat pe un num\r de aproximativ 96 de mii de copii prezen]i `n gr\dini]e, [coli, licee, …

Mai mult »

“Lapte si corn” – da, mere – ba, in scolile din Suceava

N vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, a declarat c\ pe fondul austerit\]ii bugetare nu au fost prev\zute fonduri pentru achizi]ia [i distribu]ia de mere `n [colile din jude], de[i Suceava este pe locul `nt=i pe ]ar\ `n ce prive[te finalizarea procedurilor privind distribuirea `n unit\]ile de `nv\]\m=nt a produselor …

Mai mult »

Primarul Sucevei nu considera corect modul in care s-a facut descentralizarea scolilor

N Ion Lungu a precizat, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ se refer\ la consiliile de administra]ie [i a spus c\ mai multe aspecte privind descentralizarea vor fi discutate la o `ntrunire a primarilor de municipii care va avea loc la Bistri]a Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, va participa, `n …

Mai mult »

Din lipsa de timp si de personal, doar 10% din scolile neautorizate sanitar vor putea fi controlate de DSP Suceava

N controalele au `nceput efectiv joi, pe 16 septembrie a.c., DSP av=nd ca termen limit\ pentru finalizarea controalelor data de 24 septembrie n `n perioada pe care o are la dispozi]ie, DSP Suceava nu va controla dec=t o foarte mic\ parte din cele 866 unit\]i [colare din jude] – circa …

Mai mult »

Uniforma elevilor – de la un simplu sacou cu emblema scolii, la “tinuta reprezentativa” de 280 lei

N elevii vor purta `n acest an [colar fie un simplu sacou pe care s\ fie aplicat\ emblema [colii, fie o “]inut\ reprezentativ\”, care ajunge s\ coste p=n\ la 280 lei n Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava ocup\ primul loc `n clasamentul celor mai scumpe uniforme [colare, cu precizarea …

Mai mult »