Monday , February 6 2023

Tag Archives: sarpanta

Un bloc din cartierul George Enescu, distrus de o sarpanta abandonata

N antreprenorii s-au succedat, lucr\torii nu au fost pl\ti]I, iar 20 de familii dintr-un bloc de pe strada Luceaf\rului intr\ `n iarn\ f\r\ izola]ie pe bloc, cu o caricatur\ de mansard\ intrat\ `n ruin\ [i cu tavanele [i pere]ii apartamentelor distruse n  trei echipe de lucr\tori s-au succedat `n acest …

Mai mult »