Thursday , August 11 2022

Tag Archives: Salcea

Accident cu 6 raniti intre Salcea si Veresti, provocat de un sofer orbit de soare (FOTO)

Un accident s-a produs, duminică dumineaţa, pe drumul judeţean care leagă Salcea de Vereşti, pe raza comunei Salcea. Două maşini s-au ciocnit într-o curbă, iar şase persoane au fost rănite. Unul dintre şoferi spune că a fost orbit de soare şi a intrat pe contrasens. La o curbă, din sens …

Mai mult »

Sediul nou al Primariei orasului Salcea, inaugurat de BunaVestire

investi]ia s-a ridicat la 900.000 de lei doar în ce prive[te cl\direa propriu-zis\, mobilierul fiind ob]inut din sponsoriz\ri, dupa cum a explicat primarul Ilie Lungu, întruc=t legisla]ia este restrictiva în privin]a acestor achizi]ii publice unul din pu]inele obiecte de mobilier vechi adus în noul sediu al Prim\riei este un ceas …

Mai mult »

Substante periculoase, detinute fara autorizatie, la o firma din Salcea

N poli]i[tii au descoperit `n magazia firmei administrate de Maricel N. 120 litri de lacuri nitrocelulozice, substan]\ ce con]ine aceton\ [i toluen, care sunt incluse în anexa la HG 1408/2008 privind substan]ele periculoase Poli]i[tii Serviciului Arme, Explozibili [i Substan]e Periculoare (AESP) din cadrul IPJ Suceava au efectuat un control pe …

Mai mult »

Spargeri de autoturisme in orasul Salcea

Duminic\ `n jurul orei 09.00, la sediul Poli]iei ora[ului Salcea s-a prezentat Georgel C. `n v=rst\ de 26 ani, care a sesizat c\ în cursul nop]ii, persoane necunoscute au p\truns în interiorul autoturismului proprietate personal\, ce se afla parcat în fa]a por]ii locuin]ei, iar din interior i-au sustras bunuri. Cu …

Mai mult »

Cadrele didactice de la Scoala cu clasele I-VII Salcea au luat cu asalt Primaria

N profesorii  sus]in c\, la nivel de jude], `n 50% din unit\]ile de `nv\]\m=nt cadrele didactice [i personalul auxiliar [i-au primit banii c=[tiga]i prin ac]iuni `n instan]\, `ns\ nu toate prim\riile din jude] respect\ aceast\ decizie judec\toreasc\ n Ieri, aproximativ 30 de cadre didactice de la {coala cu clasele I-VIII …

Mai mult »

Printul Paltin Sturza scoate la vanzare castelul si cele 10 hectare de la Salcea

N dup\ retrocedarea domeniului, vechiul conac al familiei Sturdza a r\mas `n paragin\ [i se degradeaz\ pe zi ce trece n “cine `l cump\r\, poate s\ fac\ ce o vrea din conac, c\min de b\tr=ni sau hotel de lux pentru protipendada zonei”, ne-a declarat prin]ul Paltin Sturdza, ner\bd\tor s\ scape …

Mai mult »

Ca sa se poata muta in noul sediu, functionarii Primariei Salcea asteapta mobilier din Elvetia

N de doi ani, Guvernul le interzice autorit\]ilor [i institu]iilor publice s\-[i mai achizi]ioneze din buget mobilier n ca s\ poat\ totu[i s\ se mute `n noua cl\dire a Prim\riei, gata de mai bine de jum\tate de an, primarul a apelat la o fundatie din Elve]ia O funda]ie din  Elve]ia …

Mai mult »

Suplimentare de bani pentru studiul de fezabilitate al aeroportului de la Salcea

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a aprobat, `n [edin]a extraordinar\ de ieri, un proiect de alocare a sumei de 160.000 de lei din Fondul de rezerv\ bugetar\ pentru reactualizarea studiului de fezabilitate (SF) privind modernizarea suprafe]ei de mi[care [i de balizaj la Aeroportul „{tefan cel Mare”. Studiul este necesar pentru accesarea …

Mai mult »

O cale ferata ar putea fi construita pentru a face legatura cu aeroportul de la Salcea

N modernizarea aeroportului de la Salcea se va face, `n mare parte, prin fonduri europene, Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava f\c=nd demersuri `n acest sens, la Ministerul Transporturilor [i Infrastructurii n pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ]inut s\ precizeze c\ sunt discu]ii foarte avansate la nivel central [i pentru ob]inerea …

Mai mult »

Sansa imensa de salvare pentru Aeroportul de la Salcea

N “~n noiembrie vine Comisia pentru Evaluarea Schengen pentru a-l autoriza [i am preg\tit organigrama a[a cum au cerut-o ei”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava,  Gheorghe Flutur n organigrama aeroportului s-a extins astfel cu 14 posturi, iar Gheroghe Fluturi a declarat c\ a purtat discu]ii despre atragerea sumei de …

Mai mult »