Friday , June 2 2023

Tag Archives: RNP

Silvicultorul Gheorghe Nichiforel, fost director general adjunct al RNP, s-a pensionat

 “Am ieşit la pensie, fix în ziua în care am împlinit 65 de ani. Nu am întârziat nici măcar o zi, cum este scris în lege, aşa am făcut”, a declarat Gheorghe Nichiforel, inginerul silvic care vreme de 20 de ani, pe bucăţi, a fost şef la “ocolul său de …

Mai mult »

45% din profitul RNP, asigurat de Directia Silvica Suceava

Din totalul cifrei de afaceri al RNP, Direc]ia Silvic\ Suceava asigur\ 18% n “P\durile pe care le avem la Suceava  [i modul `n care au fost gospod\rite sunt conforme principiilor impuse de Uniunea European\ pentru conservarea biodiversit\]ii”, declar\ directorul general al Regiei Na]ionale a P\durilor, Valerian Solov\stru Valerian Solov\stru, directorul …

Mai mult »

Ariile protejate din fondul forestier au crescut, ca suprafata, de zece ori `n ultimii 20 de ani

“~n anul 1990 suprafa]a ariilor protejate era nesemnificativ\ `n fondul forestier” declar\ directorul general al RNP, Valerian Solov\stru n Directorul general al Regiei Na]ionale a P\durilor (RNP), Valerian Solov\stru (foto) a declarat ieri la Suceava c\ la nivel na]ional exist\ o confuzie `n ceea ce prive[te ariile protejate la nivel …

Mai mult »

Directia Silvica Suceava, principalul contribuabil la bugetul RNP

N directorul general al RNP, Valerian Solov\stru a declarat c\ rezultatele economice ale Regiei Na]ionale a P\durilor se prefigureaz\ anul acesta ca fiind mai bune dec=t cele din cei doi ani preceden]i Directorul general al Regiei Na]ionale a P\durilor – Romsilva, Valerian Solov\stru, a declarat ieri, `ntr-o conferin]\ de pres\ …

Mai mult »

RNP a donat inca 1,1 miliarde de lei vechi pentru refacerea locuintelor distruse de inundatiile din vara

N “am fi avut posibilitatea s\ construim toate casele distruse de inunda]ii `n ]ar\ `ns\ nu acesta este rolul RNP”, a declarat directorul general Romsilva, Valerian Solov\stru Directorul general al Regiei Na]ionale a P\durilor – Romsilva,, Valerian Solov\stru, a declarat ieri, `ntr-o conferin]\ de pres\ organizat\ la Direc]ia Silvic\ Suceava …

Mai mult »