N viceprimarul Viorel Seredenciuc a precizat c\ lucr\rile de consolidare a terenului prin turnarea de pilo]i secan]i `n zona parc\rilor subterane nu vor afecta [i carosabilul din fa]a Casei de Cultur\ n chiar dac\ se va putea organiza o petrecere de Revelion `n aer liber la care s\ poat\ participa c=teva mii de oameni, nici de data aceasta nu va fi una fastuoas\, ci una...

Pre]urile pachetelor turistice pentru Revelion, cât [i pe perioada întregului sezon de iarn\, prezentante de turoperatori al târgul Winter Holiday, au sc\zut în medie cu 10-15% în acest an, a declarat agen]iei MEDIAFAX Corina Martin, pre[edintele Asocia]iei Na]ionale a Agen]iilor de Turism. Majoritatea ofertelor celor peste 100 de expozan]i la târg sunt pachete turistice...