Friday , March 24 2023

Tag Archives: resurse energetice

Evenimentele din lumea araba confirma necesitatea diversificarii resurselor energetice din UE

Mi[c\rile sociale din Africa de Nord arat\ în ce m\sur\ stabilitatea politic\ [i socio-economic\ constituie o condi]ie preliminar\ pentru securitatea livr\rilor energetice în Uniunea European\ (UE), afirm\ pentru Trend News Agency (Azerbaidjan) juristul german Frank Umbach, directorul programului “Securitatea energetic\ interna]ional\” din cadrul Centrului de strategie european\ a securit\]ii de …

Mai mult »