Companiile feroviare se află într-o situaţie financiară proastă şi au nevoie să fie restructurate „pentru că au fost jefuite”, iar instituţiile abilitate trebuie să se pronunţe în această privinţă, a declarat duminică ministrul Transporturilor, Anca Boagiu. „Toate companiile de căi ferate stau prost. În 2007-2008 au funcţionat fără...

Agen]ia Na]ional\ de Administrare Fiscal\ (ANAF) [i institu]iile din subordine – Garda Financiar\, Direc]iile Generale de Finan]e Publice [i Autoritatea Na]ional\ a V\milor – vor fi restructurate în perioada imediat urm\toare, a declarat joi, într-o conferin]\ de pres\, pre[edintele ANAF, Sorin Blejnar. „Vom trece la desfiin]area unor administra]ii...