Tuesday , May 24 2022

Tag Archives: restrictii

Ce state UE menţin restricţiile pe piaţa muncii pentru români?

Comisia Europeană va anunţa vineri care state membre UE îşi vor păstra restricţiile pe piaţa muncii pentru români şi bulgari, a anunţat agenţia bulgară BTA. Marea Britanie, Irlanda, Franţa, Malta, Olanda, Luxemburg şi Belgia au confirmat deja că îşi vor păstra restricţiile pentru următorii doi ani, până în ianuarie 2014. …

Mai mult »

Germania ridica restrictiile de munca pentru romani din 2012

Românii absolvenţi de facultate care cer un loc de muncă potrivit pregătirii lor, persoanele care încep o pregătire profesională într-o întreprindere şi cei care accesează locuri de muncă sezoniere nu vor mai avea nevoie de permis de muncă pentru Germania începând din 2012. Aceste măsuri au fost decise de Guvernul …

Mai mult »

Europa ne închide uşa: După Spania, şi Franţa impune restricţii de muncă românilor

Încet, încet, Europa ne închide uşile în nas. Vorbim de accesul pe piaţa muncii din Uniunea Europeană. După Spania, Franţa pune restricţii noi pe piaţa muncii. Guvernul de la Paris a redus lista de meserii pentru care pot fi angajaţi imigranţi. Măsura afecteză şi lucrătorii români. Românii care vor să …

Mai mult »

Accesul in Spitalul Judetean se va face doar prin intrarea principala

N laboratorul de analize Synevo va fi mutat pentru a elibera intrarea principal\ a spitalului n vor exista interdic]ii [i reglement\ri clare `n leg\tur\ cu accesul `n spital Conform reglement\rilor Ordinului nr. 1365/2008 emis de Ministerul S\n\t\]ii, accesul `n unit\]ile sanitare publice nu poate fi realizat dec=t pe intrarea principal\ …

Mai mult »

Drumul national Paltinoasa – Marginea, restrictionat pentru traficul rutier greu

N p=n\ la sf=r[itul lunii aprilie, cel mai devreme, pe o distant\ de 34 de kilometri nu vor putea circula ma[ini cu o greutate mai mare de zece tone n DN2E, care ar urma s\ fie reparat `n urm\toarea perioad\, traverseaz\ localit\]ile P\ltinoasa, P=rte[tii de Jos, Cacica, Solca, Arbore [i …

Mai mult »

Restrictia de trafic pe podul de la Burdujeni va fi mentinuta si dupa finalizarea primei etape de reabilitare

N TIR-urile [i camioanele nu vor avea `n continuare acces pe pod, singurele ma[ini cu o mas\ total\ de peste 7,5 tone care vor putea s\ circule pe pod vor fi autobuzele Lucr\rile de consolidare a podului rutier de la Burdujeni sunt pe cale de a fi finalizate, `ns\ cu …

Mai mult »

Restrictii de trafic pe Gheorghe Doja timp de doua saptamani

Noi restric]ii de trafic rutier `n municipiul Suceava vor ap\rea ca urmare a relu\rii lucr\rilor de `nlocuire a re]elelor de utilit\]i prin programul ISPA. Astfel, pe strada Gheorghe Doja, care face leg\tura `ntre cartierele Burdujeni [i I]cani, va fi restric]ionat\ circula]ia rutier\ pe anumite por]iuni, timp de aproximativ dou\ s\pt\m=ni. …

Mai mult »

Trafic rutier restrictionat pe traseul Botosani-Suceava, din cauza unui transport agabaritic

Circula]ia  rutier\ pe traseul Boto[ani-Suceava a fost restric]ionat\, joi sear\ din cauza unui transport agabaritic. Un trailer care transporta un cazan  de 100 de tone [i cu o `n\l]ime de 5,40 metri a ajuns ieri `n curtea AMBRO.  Potrivit reprezentan]ilor firmei, recipientul  este destinat producerii aburului necesar la fabricarea h=rtiei. …

Mai mult »

Restrictii pentru medicii care vor elibera buletine pentru permisele auto

Conform noilor reglement\ri legislative (Ordinul 1.159), listele cu unit\]ile sanitare care puteau elibera buletine pentru cei care doreau permise auto se va mic[ora. Acest fapt nu va mai permite oric\rui medic s\ pun\ parafa „la `nt=mplare” pe ni[te buletine f\r\ a se face ni[te controale riguroase `n prealabil. Astfel, unit\]ile …

Mai mult »

Inca o saptamana de chin pe podul de la Itcani

N `ncep=nd de mar]i [i p=n\ la sf=r[itul s\pt\m=nii viitoare, circula]ia de pe podul peste apa Sucevei va fi din nou [trangulat\ pe un singur sens pentru instalarea definitiv\ a conductei de alimentare cu ap\ Viceprimarul municipiului Suceava, Viorel Seredenciuc, a declarat c\ `ncep=nd de mar]i, s\pt\m=na viitoare, circula]ia pe …

Mai mult »