N una din firmele sucevene de repartitoare a evitat ca, pentru luna octombrie, s\ aplice coeficientul de 50% [i a mers pe varianta veche de 20% n cealalt\ firm\, cu clien]i mai pu]ini, a preferat s\ ri[te mai multe scandaluri cu asocia]iile, dar s\ nu interpreteze ordinele de la Bucure[ti `n favoarea sucevenilor n ceea ce s-a `nt=mplat `n ce prive[te calculul facturilor...

Primarul Sucevei Ion Lungu a semnalat, `n conferin]a de pres\, de miercuri, c\ montarea unor aparate de m\sur\ pe spa]iile comune – fiind vorba de usc\tor, subsol – reprezin\ o real\ necesitate. Lungu s-a ar\tat solidar cu asocia]iile de proprietari [i a spus c\ va cere firmelor de repartitoare s\ suplimenteze [i, totodat\, s\ suporte montarea acestor aparate...

N primarul Sucevei le-a transmis firmelor de repartitoare c\ dac\ nu vor face lucr\rile de determinare termic\ a consumului la fiecare scar\ de bloc, atunci va fi primul care va sus]ine renun]area la repartitoare Primarul Ion Lungu a anun]at, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ inten]ioneaz\ s\ renun]e la repartitoarele montate `n propriului apartament de pe strada Samoil...