. N num\rul aleg\torilor prezen]i la urne a fost sub 50%^1 din num\rul total al aleg\torilor [i prin urmare Mili[\u]i r\m=ne ora[, indiferent c=t de mul]i dintre cei care au mers la vot ar fi dorit revenirea la vechiul statut de comun\ n acela[i deznod\m=nt a avut loc [i cu dou\ s\pt\m=ni `n urm\ la Cajvana, c=nd peste 95% din cei prezen]i au votat pentru revenirea la...