România şi Bulgaria nu se vor integra în spaţiul Schengen la sfârşitul lui martie, aşa cum sperau liderii lor, deoarece raportul de evaluare privind controlul frontierelor bulgare este „negativ”, au declarat vineri, la Bruxelles, mai mulţi diplomaţi europeni. Decizia ar trebui să fie luată în cadrul Consiliului miniştrilor de Interne din Uniunea...

N potrivit datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, gradul de dependen]\ economic\, calculat ca raport între num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat [i num\rul mediu al salaria]ilor, în trimestrul al III-lea 2010, în jude]ul Suceava, a fost de1,5 n `n Suceava se pl\tesc printre cele mai mici pensii din ]ar\, dar [i salariile sunt printre...