Miercuri, în jurul orei 10.30, pe drumul na]ional 2 în localitatea G\l\ne[ti, un autoturism cu pl\cu]e de înmatriculare de Germania a refuzat sa opreasca la semnalele agen]ilor de poli]ie, continu=ndu-[i deplasarea spre municipiul R\d\u]i. S-a procedat la urmărirea acestuia cu semnalele luminoase şi acustice în funcţiune, fiind mobilizate şi alte echipaje de poliţie....

N pe copaci, pe  afi[ierele locale [i pe st=lpii electrici au fost lipite ieri dup\-amiaz\ `n[tiin]ri de c\tre SC Drumuri [i Poduri, prin care cet\]enii din R\d\u]i sunt `n[tiin]a]i c\ `ncep=nd de vineri sear\ nu vor avea iluminat stradal n Prim\ria R\d\u]i nu a achitat `ncep=nd din 2008, suma de 300 de milioane de lei vechi c\tre SC Servicii Comunale, aferent\ facturii...

N Ionu] Marius Ciubotariu, de 23 de ani, din F\lticeni [i mult mai maturele partenere de afaceri – Cristina Boschi, de 42 de ani, [i Florentina Mariana Dumitrescu, de 51 de ani, au fost aresta]i pentru 29 de zile dup\ ce Tribunalul a stabilit c\ ace[tia se fac vinova]i de v=nzarea ilegal\ de produse etnobotanice, `n R\d\u]i Tribunalul Suceava a dispus ieri arestarea...

N membrii Sindicatului „Bucovina” R\d\u]i organizeaz\ azi, `n toate [colile arondate, o grev\ japonez\ în intervalul orar 11.00 – 13.00 n demersul este un semn de solidaritate cu demersul înv\]\toarei din Caracal, Cristina Anghel, absolvent\ a Liceului Pedagogic Suceava, promo]ia 1978, care se afl\ în greva foamei de peste 50 de zile, protest=nd astfel `mpotriva...

N Denis Marcu este legitimat la clubul b\c\uan Selena Motor Sport [i a terminat sezonul 2010 pe primul loc `n lume `n `ntrecerea WSK Master Series Radauteanul Denis Marcu a reusit sa devinat campion mondial la karting, dupa ce a incheiat pe locul secund ultima etapa din WSK Master Series, desfasurata pe circuitul italian „Sette Laghi” de la Castelletto di Branduzzo. Legitimat...

Omul de afaceri austriac Gerald Schweighofer Omul de afaceri austriac Gerald Schweighofer sus]ine c\ investi]iile pe care le-a realizat în produc]ia de energie regenerabil\ în România, de 50 milioane euro, au fost „o mare gre[eal\” [i aduc pierderi, din cauza nerespect\rii legisla]iei privind certificatele verzi [i schimb\rilor politice. „A fost o...