Peste 27 milioane de puieți forestieri au fost plantați de specialiștii Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în cursul campaniei de împăduriri...

N `n aceast\ prim\var\ este asigurat\ mai pu]in de o treime din num\rul de puie]i necesar pentru `mp\durirea suprafe]ei stabilite pentru `mp\durire `n acest an Aproape 7,9 milioane de puie]i produ[i `n pepinierele sucevene sunt disponibili pentru campania de `mp\durire din prim\vara acestui an. Din puie]ii produ[i, cea mai mare parte o reprezint\ puie]ii de molid care...

~n cadrul proiectului „Verdele `nseamn\ via]\”, realizat printr-un Parteneriat de Educa]ie ecologic\ `ntre Direc]ia Silvic\ Suceava, Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Suceava, Complexul Muzeal Bucovina, Eco-{coala cu clasele I-VIII Nr.1, Alexandru Ioan Cuza F\lticeni [i {coala cu clasele I-VIII Nr.8 Suceava, av=nd ca obiectiv con[tientizarea elevilor privind importan]a...