Tuesday , August 3 2021

Tag Archives: proiect

Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri din IMM aduce “Cheia succesului” în Suceava printr-un proiect de 1 milion de euro

Vineri, 4 martie 2011, în sala mare a Complexului Br\det din Suceava,  a avut loc lansarea oficial\ a unui proiect „extrem de îndr\zne]” asa cum a declarat chiar Liliana Agheorghicesei, pre[edinte al  Patronatului Jude]ean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, beneficiarul direct al proiectului finan]at din fonduri europene „IMM-ul …

Mai mult »

Cel mai mare proiect de reabilitare de drumuri judetene si locale din Suceava se va derula in urmatorii trei ani

N circa 70 de milioane de euro vor fi alocate `ntr-o prim\ etap\ a proiectului guvernamental „10.000 de kilometri de drumuri jude]ene [i locale” n pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, sus]ine c\ necesit\]ile jude]ului `n ce prive[te reabilitarea [i modernizarea infrastructurii rutiere locale [i jude]ene nu au putut fi …

Mai mult »

Proiect privind constructia unui complex sportiv la Suceava

N proiectul prevede construc]ia unei s\li polivalente cu o capacitate de 5.000 de locuri, dotat\ cu sal\ de competi]ii [i sal\ de antrenament, dar [i alte facilit\]i, un stadion cu capacitate de 15.000 de locuri, un bazin olimpic, dar [i terenuri de sport în aer liber Primarul Sucevei, Ion Lungu, …

Mai mult »

Proiectul ISPA, prelungit pana in iunie 2011

Proiectul ISPA, `n valoare de 52,7 milioane euro, de reabilitare [i extindere a re]elelor de ap\-canal [i a sta]iei de epurare derulat `n municipiul Suceava [i care trebuia s\ fie `ncheiat la 31 decembrie a fost prelungit cu [ase luni pentru realizarea probelor tehnologice. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a …

Mai mult »

Integrarea elevilor pe piata muncii, evaluata la Inspectoratul Scolar printr-un proiect european national

Inspectoratul {colar Jude]ean a dat exemple de genul „a[a da [i a[a nu”, la un seminar jude]ean privind corelarea ofertei educa]ionale a înv\]\mântului profesional [i tehnic cu cerin]ele pie]ei muncii La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute a avut loc un seminar jude]ean pentru prezentarea concluziilor monitoriz\rii directorilor de unit\]i [colare cu înv\]\mânt …

Mai mult »

Posibile prelungiri in cadrul proiectului ISPA

N stadiul fizic al lucr\rilor este unul ce se poate apropia de final p=n\ la sf=r[itul anului, `ns\ din cauz\ c\ iarna nu pot fi f\cute probe tehnologice pentru a se vedea exact calitatea lucr\rilor, primarul are `n vedere s\ cear\ prelungirea termenului cu `nc\ [ase luni Reabilitarea sta]iei de …

Mai mult »

Primarul Sucevei spune ca proiectul ISPA a fost laudat la nivel central, cu toate inconvenientele de pe plan local

Proiectul ISPA implementat la Suceava a fost l\udat de reprezentan]ii unit\]ii de monitorizare a proiectului de la Bucure[ti. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de primarul Ion Lungu care a declarat c\ reprezentan]ii unit\]ii de monitorizare a proiectului ISPA au dat Suceava ca exemplu pe ]ar\ `n sensul c\ implementarea este …

Mai mult »