Comisarii G\rzii Financiare Suceava au organizat, zilele trecute, `n baza unui plan comun de ac]iune cu  Autoritatea Na]ional\ a V\milor ac]iuni de control asupra mijloacelor de transport m\rfuri aflate în trafic rutier în zona de acces pas Tihu]a, la frontiera dintre jude]ele Bistri]a N\s\ud [i Suceava ~n cadrul controalelor au fost verificate un num\r de 509 mijloace...

N speculan]ii din pie]e iau produse de la depozitele en-gros sau din supermarket [i le rev=nd cu pre]uri mult mai mari n inspectorii Direc]iei Agricole sus]in c\ au solicitat administra]iei pie]elor s\ separe  produc\torii `ntr-o parte [i comercian]ii `n alt\ parte a pie]elor, dar se par c\ ideea sa nu a fost agreat\ n directorul Direc]iei Sanitar Veterinare Suceava,...

N Consiliul Jude]ean are atribu]ii `n acest sens, iar motivul stabilirii acestor pre]uri este cel legat de perceperea arendelor Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a adoptat, `n [edin]a de ieri, un proiect de hot\r=re privitor la pre]urile medii ale produselor agricole. Potrivit legisla]iei, CJ este institu]ia cu atribu]ii `n procesul de stabilire a pre]urilor medii la produsele...

Produsele alimentare româneşti sunt excesiv de scumpe, din cauza nenumăraţilor intermediari de pe traseul parcurs de produs, de la fermă până la raft, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, la deschiderea târgului Indagra. „Produsele alimentare româneşti sunt excesiv de scumpe, dar e din cauza nenumăratelor căi de la plecarea...

UE ar putea introduce anul viitor noi reguli privind etichetarea produselor, în urma unui vot în Parlamentul de la Strasbourg, pentru a proteja produc\torii autohtoni de înc\l]\minte, [urubelni]e [i alte bunuri de importurile ieftine din Asia, prin men]ionarea obligatorie a ]\rii de origine. „În urma sprijinului puternic dat de Parlament, sper\m ca noile reguli...