N bugetul Prim\riei Suceava va fi rectificat [i cu sumele primite de la Guvern pentru lucr\ri la alte dou\ unit\]i de `nv\]\m=nt [i cu sumele acordate ca sponsorizare de unele firme pentru Balul Bobocilor de la Colegiul Na]ional „Petru Rare[” Trei unit\]i de `nv\]\m=nt sucevene ar putea primi bani de la bugetul local, mai exact din Fondul de rezerv\ bugetar\, `n baza...

Aprecierea a fost f\cuta de primarul Ion Lungu, care a declarat ca Prim\ria Suceava se preg\te[te pentru derularea unor astfel de lucr\ri în cursul anului viitor anul acesta vor fi f\cute lucr\ri de modernizare doar în interiorul a doua puncte termice din Suceava, pentru care municipalitatea a primit de la Guvern suma de opt milioane de lei Municipiul Suceava mai are...

N primarul Ion Lungu a explicat c\ nu mai inten]ioneaz\ s\ emit\ obliga]iuni `n valoare de 20 de milioane de ei, ci s\ acceseze un credit pe termen lung de la banca Dexia Kommunalkredit Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anun]at c\ municipalitatea renun]\ la emiterea de obliga]iuni municipale pentru refinan]area creditului de 50 de milioane de lei ob]inut `n aprilie 2008...