Monday , May 23 2022

Tag Archives: primar

Primarul din Solca: Reprofilarea spitalului în camin de batrâni nu este benefica pentru oras

Primarul ora[ului Solca, Valeru] }\ranu Hofnar, a declarat, mar]i, c\ reprofilarea Spitalului de Boli Cronice Solca în C\min de B\trâni nu este benefic\ pentru ora[ în condi]iile în care popula]ia este îmb\trânit\, iar o parte din cet\]eni “î[i prelungeau zilele” adresându-se acestui spital. El a spus c\ va aduce la …

Mai mult »

Colaborarea cu Securitatea a primarului Marius Ursaciuc – ALIN, confirmata de Curtea de Apel Bucuresti

N primarul din Gura Humorului a reu[it s\ am=ne un an [i jum\tate pronun]area instan]ei `n ceea ce `l prive[te, invoc=nd excep]ii de neconstitu]ionalitate ale OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar [i deconspirarea Securit\]ii, care au fost `ns\ respinse n la sf=r[itul anului trecut, instan]a bucure[tean\ s-a pronun]at, admi]=nd …

Mai mult »

Aurel Olarean vrea sa puna mana pe Hipodromul din Radauti

N primarul R\d\u]iului cere de la ministrul Agriculturii, Valeriu Tab\r\, cele 27 de hectare ale celui mai vechi hipodrom din ]ar\, argumentul de baz\ fiind acela c\ are nevoie de terenul cu pricina pentru proiecte proprii n Direc]ia Silvic\ explic\ pentru ce este nevoie `n aceast\ ]ar\ [i de activit\]i …

Mai mult »

“2010 a fost un an greu, dar bun la Primaria municipiului Suceava, anul 2011 va fi un an de foc”

N cascad\ de licita]ii la sf=r[it de an, pentru investi]ii `n cadrul Programului Opera]ional Regional n “merg=nd pe actuala form\ de organizare de la Termica ne `ndrept\m spre faliment [i Termica [i Prim\ria” n “am `mpins proiectul ISPA de la spate  [i am ajuns la nivel de ]ar\ ca exemplu-pilot …

Mai mult »

Scapata cu greu de insolventa, firma primarului din Vicovu de Jos castiga licitatii europene pe banda rulanta

N prin numai trei contracte finan]ate european, firma Vicov Construct a ob]inut anul acesta lucr\ri `n valoare total\ de 7.336.269 de lei noi n anul trecut, firma ce a apar]inut primarului Constantin Mutescu era c=t pe ce s\ intre `n insolven]\ n Unul dintre cei mai importan]i beneficiari ai proiectelor …

Mai mult »

Fiul fostului primar din Stroiesti a murit intr-un accident rutier

N Ioan Crainiciuc, `n v=rst\ de 39 de ani, a fost lovit de o ma[in\ condus\ de un [ofer beat, vineri seara, pe raza comunei Stroie[ti Ioan Crainiciuc, fiul fostului primar al comunei Stroie[ti a fost accidentat mortal `n seara zilei de vineri, 3 decembrie `n jurul orei 21.00, `n …

Mai mult »

PNL Suceava isi exclude astazi singurul parlamentar si pe primarul Serban

N ast\zi, Delega]ia Permanent\ a Partidului Na]ional Liberal Suceava urmeaz\ s\ consfin]easc\ excluderea din partid a deputatului Mircea Grosaru [i a primarului de C=mpulung, Constantin Gabriel {erban n lui Grosaru i se imput\ c\ la Bucure[ti danseaz\ cu puterea, iar la Suceava face pe reformatorul `n PNL, neparticip=nd la [edin]e …

Mai mult »

Sambata, primarul din Vatra Dornei va fi socru mic

Primarul ora[ului Vatra Dornei, Ioan Moraru va fi, s=mb\t\, socru mic. Nunta se anun]\ a fi una cu [taif, dac\ amintim c\ `ntre cei 400 de invita]i de afl\ liberali de marc\, cum ar fi senatorul PNL de Ia[i, Varujan Voganian [i deputatul PNL Relu Fenechiu. Edilul  localit\]ii ne-a spus …

Mai mult »

“Nu lucrez electoral. Cred ca oricine este ales intr-o functie administrativa vrea sa lase ceva in urma lui”

N “{antierul Suceava `nc\ va mai dura” N “indiferent cine va fi primarul municipiului `n perioada 2012- 2016, acesta va trebui s\ pun\ la punct un program de `nfrumuse]are a ora[ului” N “am fost [i voi r\m=ne `n echip\ cu Gheorghe Flutur” n interviu cu Ion Lungu, primarul municipiului Suceava …

Mai mult »

Şapte candidaţi pentru postul de primar al Moscovei

Filiala regională a partidului de guvernare “Rusia Unită” a întocmit o listă cu şapte posibili candidaţi pentru postul de primar al Moscovei, relatează, joi, Interfax. “Avem propunerile. Este vorba de şapte candidaţi”, a afirmat reprezentantul filialei moscovite a formaţiunii, Elena Panina, evitând să dea nume concrete. Kommersant notează că partidul …

Mai mult »