N Florin Musc\, subinspector la Biroul de Ordine Public\ de la Poli]ia F\lticeni, a fost arestat ieri pentru nou\ zile, dup\ ce procurorii DNA i-au pus la cale un flagrant n Musc\ a cerut 1.000 de euro pentru a nu se sesiza din oficiu `ntr-un caz de viol Florin Musc\, subinspector `n cadrul biroului de ordine public\ din cadrul Poli]iei F\lticeni, a fost arestat ieri dup\...

IPJ Suceava a transmis ca poli]istul Alexandru Du]uc va fi cercetat de Parchetul de pe l=nga Tribunalul Suceava, care va analiza [i dispune sub aspectul neglijen]ei manifestate în îndeplinirea atribu]iilor de serviciu Inspectoratul de Poli]ie al Jude]ului Suceava a transmis, printr-un comunicat de pres\, rezultatul investiga]iilor efectuate în leg\tura cu cazul jurnalistului...

Politistul Dutuc, deranjat de prezenta reporterului la locul accidentului Dinu Zar\, reporter la un post local de televiziune, a fost agresat de un individ necunoscut chiar în fa]a poli]istului Alexandru Du]uc de[i a asistat la infrac]iune, omul legii nu a intervenit, ba mai mult [i-a exprimat dispre]ul fa]a de munca ziaristului reporterul a depus deja o sesizare la...

N interpretul sucevean de muzic\ popular\ Marius Zg=ianu va primi „discul de aur” dup\ ce albumul „S\rb\tori `n Bucovina” a avut peste 12.000 de unit\]i v=ndute n „~nseamn\ foarte mult pentru un album de sezon, mai ales `n cazul unui interpret t=n\r”, spune Marius Zg=ianu, preciz=nd c\ `ntre timp a mai scos un alt album de muzic\ folcloric\ realizat `n colaborare...

N surse din cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava spun c\ exist\ mai multe astfel de situa]ii `n care chiar [i ofi]eri de poli]ie ar dori s\ plece la munc\ `n afar\, dar `nc\ nu au f\cut acest pas Salariile mic[orate considerabil `i determin\ tot mai mult pe poli]i[ti s\ aib\ `n vedere alte variante de a ob]ine venituri, plecarea `n str\in\tate fiind una din...