Friday , December 3 2021

Tag Archives: politie

Politia a capturat un transport de aproape 2.000 de pachete de tigari cu destinatia Braila

Serviciului investigarea fraudelor – Biroul de Contraband\ [i Fraude Vamale al I.P.J Suceava `mpreun\ cu cadre ale IJPF Suceava au desf\[urat o ac]iune de combatere a contrabantei cu ]ig\ri `n ziua de 11 noiembrie, pe traseul Siret – Gr\nice[ti – D\rm\ne[ti – Suceava. Astfel, `n jurul orei 18.00, pe drumul …

Mai mult »

Politia suceveana a donat 2.000 de lei celor noua copii orfani din Serbauti

Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie  Suceava a donat 2.000 de lei celor nou\ copii orfani din {erb\u]i.  Purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Suceava, Alin Botezatu, a declarat c\ banii provin din fondul de contribu]ii benevole ale poli]i[tilor [i sunt destina]i `n special `ntrajutor\rii cazurilor  sociale speciale care se …

Mai mult »

Masinile avariate din curtea Serviciului de Evidenta a Populatiei zac ani de zile fara ca cineva sa le revendice

~n curtea Direc]iei Jude]ene de Eviden]\ a Persoanelor Suceava, zac de vreme `ndelungat\, mai multe autoturisme par]ial sau total avariate, puse acolo parc\ pentru a trezi aten]ia celor care trec pe la respectiva sec]ie de poli]ie. Comisarul Liviu Sfichi, [ef al Serviciului Poli]iei Rutiere Suceava, ne-a declarat c\ autoturismele `n …

Mai mult »

Politia incearca sa aduca „Un plus de siguranta” in locuintele sucevenilor

N campania na]ional\ de prevenire a furturilor din locuin]e „Un plus de siguran]\” s-a lansat [i la Suceava n organizatorii vor `ncerca s\ informeze cet\]enii cu privire la modalit\]ile prin care `[i pot proteja locuin]ele n `n cadrul campaniei vor fi mobiliza]i pre[edin]ii asocia]iilor de locatari, precum [i agen]i ai …

Mai mult »

Amenzi de 4 miliarde administrate de politia municipala la sfarsitul saptamanii

N 90 de lucr\tori au asigurat `n fiecare zi filtre la intr\rile `n ora[, printre cei „filtra]i” num\r=ndu-se [i mai mul]i ac]ivi[ti ai PSD care `ntorceau de la o ac]iune politic\ de la Ad=ncata 90 de poli]i[ti, `n fiecare zi de la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, au fost coopta]i de c\tre …

Mai mult »